Invest Build Media
Image default
Без категория

Медицински университет – Пловдив – RT Consult

Административно-информационният комплекс на Медицински университет е проект на RT Consult. РЗП е 1 600 кв. м.

Сградата логически е цял обем, разделена на три отделни секции посредством делатационни фуги. Тя представлява двуетажна сграда за обществено обслужване – административно-информационен комплекс. В нея са разположени информационен център, ведомствено кафе-клуб, заседателна зала, зали за консултации и други административни помещения.

Сградата е проектирана в стил, който да се впише в строгата среда на Медицинския университет. Визията й е изчистена, но приятна и дава първо впечатление за модерен и приветлив комплекс.

Конструкцията на сградата е стоманобетонова – монолитна. В по-голямата си част е безгредова, за да не се нарушава визуално пространството и за да осигури гъвкавост във функцията в бъдеще.

Фасадната облицовка е система от композитни панели от полимер и алуминево покритие с определен цвят от каталог. Остъкляването на сградата  е комбинирана с окачена фасада и PVC дограма.

***

Medical University – Plovdiv – RT Consult

The administrative and information complex of the Medical University is a project of RT Consult. The total area is 1,600 square meters.

The building is logically a whole volume, divided into three separate sections by means of expansion joints. It is a two-storey building for public services – administrative and information complex. It houses an information center, a departmental coffee club, a meeting room, consultation rooms and other administrative premises.

The building is designed in a style that fits into the strict environment of the Medical University. Its vision is clean but pleasant and gives the first impression of a modern and friendly complex.

The construction of the building is reinforced concrete – monolithic. The biggest part of the building is beamless so as not to visually disturb the space and to provide flexibility in function in the future.

The facade cladding is a system of composite panels of polymer and aluminum coating with a certain color from a catalog. The glazing of the building is combined with a suspended facade and PVC windows.

Вижте още

Коледното видео на Coca-Cola – „Най-ценният си ти“

Еднофамилна сграда – София – „Миодизайн“

Легендата на световния футбол Диего Марадона внезапно почина

Напишете коментар