Invest Build Media
Image default
Без категория

Жилищен комплекс „Пловдив Сити Парк“ – RT Consult

Жилищният комплекс „Plovdiv City Park” е разположен на стратегическо място в град Пловдив. Той е проект на архитектурно студио RT Consult с инвеститор „ДРИЙМВИЛ ОИК 1″ ЕООД.

Локацията е избрана така че едновременно да осигурява бърз достъп до Гребната база и до центъра на града.

Жилищният комплекс е комбинация от терасирани сгради (между 5 и 8 жилищни етажа). Щедрите свободни пространства между тях позволяват на композицията да „диша“ и осигурява приветливи външни места за забавления и отдих. В пейзажа са вписани разнообразни кътове за игра и спорт и алеи за разходки.

Пловдив City park е един от първите затворени комплекси в Пловдив. Той е резултат от усилията да се постигнат функционални разпределения, съчетани с модерна архитектурна визия и устойчива околна среда. Композицията от сгради, богатото озеленяване и първокласното изпълнение имат за цел да създадат уютна и качествена ежедневна среда за жителите.

Отличното планиране на проекта и в градоустройствен (разположение на сградите) и в микро мащаб (функционални разпределения), постига успешно овладян обем и пространствени решения. Усещането за простор и свобода е едно от предимствата на жилищната композиция.

***

Residential complex „Plovdiv City Park“ – RT Consult

The residential complex „Plovdiv City Park“ is located in a strategic place in the city of Plovdiv. It is a project of architectural studio RT Consult with investor „DREAMVILLE OIC 1“ EOOD.

The location has been chosen to provide both quick access to the Rowing Base and the city center.

The residential complex is a combination of terraced buildings (between 5 and 8 residential floors). The generous free spaces between them allow the composition to „breathe“ and provide friendly outdoor spaces for entertainment and relaxation. The landscape includes various play and sports areas and walking paths.

Plovdiv City park is one of the first closed complexes in Plovdiv. It is the result of efforts to achieve functional distributions combined with a modern architectural vision and a sustainable environment. The composition of the buildings, the rich landscaping and the first-class execution aim to create a cozy and quality everyday environment for the residents.

The excellent planning of the project both in urban planning (location of the buildings) and in micro scale (functional distributions), achieves successfully mastered volume and spatial solutions. The feeling of space and freedom is one of the advantages of the residential composition.

Вижте още

Медицински университет – Пловдив – RT Consult

10 необичайни традиции по света за посрещане на Нова година

Съвети как с достойнство да напуснете работа, ако ви се наложи

Напишете коментар