Invest Build Media
Image default
Без категория

„Диамант 2“ – кв. „Изгрев“, София – „Артекс Инженеринг“

В отговор на всички съвременни  изисквания – за устойчиви материали и  „по-зелени“ системи и технологии АРТЕКС представя на София своя втори диамант.

Прокетът на новия ДИАМАНТ 2 е създаден така, че сградата да улавя слънчевите лъчи – по-голямата част от 177-те жилищата (2-3-4-стайни и многостайни) са с южно изложение. Проектирани са и интересни жилища с големи озеленени тераси на тяхното ниво, което създава среда на обитавана близка до тази на къща. Сградата е разделена на три секции, решени стъпаловидно във височина и разместени в план , по този начин се осигурява максимална наслада от гледки към София и Витоша. Паркирането е основно подземно и осигурява място за 245 автомобила, което е предпоставка за осигуряване на нови зелени площи.

Предвидено е заведение за хранене на три нива, два магазина, офис на две нива, медицински център. Входът към жилищната част е през внушително фоайе, от което се открива през двуетажна височина проектираната вътрешна богато озеленена градина – всички те допълват облика на величествената сграда, в която технологиите са високи, но дискретни, а луксът е лекотата на безгрижния бит.

***

Diamond 2, Izgrev quarter, Sofia – Artex Engineering

In response to all modern requirements – for sustainable materials and „greener“ systems and technologies, ARTEX presents its second diamond to Sofia.

The design of the new DIAMOND 2 is designed so that the building captures the sun’s rays – most of the 177 homes (2-3-4-room and multi-room) are facing south. Interesting homes with large landscaped terraces on their level have also been designed, which creates an inhabited environment close to that of a house. The building is divided into three sections, arranged stepwise in height and shifted in plan, thus ensuring maximum enjoyment of views of Sofia and Vitosha. Parking is mainly underground and provides space for 245 cars, which is a prerequisite for providing new green areas.

There is a restaurant on three levels, two shops, an office on two levels, a medical center. The entrance to the residential part is through an impressive lobby, from which the designed richly landscaped garden opens through a two-storey height – all of them complement the look of the majestic building, where technology is high but discreet, and luxury is the ease of carefree living.

Because the purity, brilliance and class of the diamond cannot be surpassed.

 

 

Вижте още

Над 55 млн. лв. ще отидат за предлагане на нови социални услуги

ivan

„Преоткрий България“ – опит за спасение на туристическия сезон

leni

Вижте кои ястия са сред 100-те най-добри традиционни специалитети на планетата

Напишете коментар