Invest Build Media
Image default
Без категория

Конгресен център – Бургас – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Конгресен център – Бургас, изграден от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, е поредното допълнение към модерната визия на пристанище Бургас.  Центърът е номиниран в категорията „Бизнес строителство“.

Модерната сграда на шест нива с РЗП 7692 кв. м е разположена в северната част на източния вълнолом на пристанищен терминал Бургас-изток. Тя може да се използва целогодишно като място за провеждане на световни и национални конференции, конгреси, изложения, концерти и различни образователни събития.

В сградата се помещава многофункционална зала за 500 човека, помещения за преводачи и видео/аудио, офисни площи, административни помещения и др. С изграждането на Конгресния център град Бургас има възможност да бъде домакин на важни международни събития,  надграждайки модерния си облик на динамично развиващ се пристанищен град.

Реализацията на проекта стартира в края на май 2018 г., а инвестицията възлиза на 16,3 млн. лв. Изпълнител на строежа е „Щрабаг“ ЕАД.

***

Congress Center – Burgas – State Enterprise „Port Infrastructure“

Congress Center – Bourgas, built by the State Enterprise „Port Infrastructure“, is another addition to the modern vision of the port of Bourgas. The center is nominated in the category „Business Construction“.

The modern building on six levels with an area of ​​7692 sq. m. is located in the northern part of the eastern breakwater of the port terminal Burgas-East. It can be used all year round as a venue for world and national conferences, congresses, exhibitions, concerts and various educational events.

The building houses a multifunctional hall for 500 people, rooms for translators and video / audio, office space, administrative premises and more. With the construction of the Congress Center, the city of Burgas has the opportunity to host important international events, building on its modern look of a dynamically developing port city.

The implementation of the project started at the end of May 2018, and the investment amounts to BGN 16.3 million. The contractor of the construction is Strabag EAD.

Вижте още

Във Виена тестват за вируса с… гаргара

Детска градина – Нови Искър – строителна фирма „Градив“

Фондация нa Джo Бaйдън прибрала милиoни дapeния зa бopбa c paĸa, сочи разследване

Напишете коментар