Invest Build Media
Image default
Без категория

Проект от социалната кампания „Балкона“ – ОНА ДИЗАЙН и партньори

„Превърни балкона си в градина“ е мотото на кампания БАЛКONA на ОНА ДИЗАЙН ЕООД. За участието си в Наградите за строителство и инвестиции от студиото реализраха 3D проект за екстериор, свързан с кампанията, за да дадат пример за перфектния балкон.

Акцията има мисията да мотивира повече хора да трансформират затрупаните си с ненужни вещи балкони и да ги озеленят. Да спрат да остъкляват – да започнат да озеленяват. Да помогнат на града си да стане зелен и чист, а един от участниците ще спечели пълно преобразяване на балкона. Ако интериора на дома си виждаме само ние, то БАЛКONA става част от фасадата и част от облика на града ни.

Колкото повече хора се включат, толкова по-голям ще е ефектът. В урбанизираните територии, поради нарастващата гъстота на застрояване, понякога единственият вариант да построиш нещо е нагоре, по вертикалата. Вертикалните зелени площи могат да компенсират липсата на конвенционалното озеленяване, както в екологичен и естетичен, така и в културно-социален аспект. Те спомагат за пречистването на въздуха, намаляването на вредните емсиии, облагородяването на фасадите на сградите и облика на градовете ни.

Формата е конкурс с награди, оценявано от жури. Първата награда , която ще обявим на 10 юни, е реализация на мечтания балкон. За втората и трета награда – на публиката, интериорно студио Она Дизайн ще изработи 3Д проект на балкона.

Тази година се провежда първото издание на кампанията БАЛКONA. От студиото плануват да я превърнат в ежегодишна ЗЕЛЕНА ИНИЦИАТИВА – ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНИ и ПО-КРАСИВИ ГРАДОВЕ.

***

„Turn your balcony into a garden“ is the motto of the BALCONY campaign of ONA DESIGN EOOD. For their participation in the Awards for Construction and Investment, the studio realized a 3D exterior project related to the campaign to give an example of the perfect balcony.

The campaign has a mission to motivate more people to transform their cluttered balconies and plant greenery. To stop glazing – to start landscaping. Help your city become green and clean, and one of the participants will win a complete makeover of the balcony. If only we see the interior of our home, then the BALCONY becomes part of the facade and part of the appearance of our city.

The more people get involved, the greater the effect. In urban areas, due to the increasing density of construction, sometimes the only option to build something is up, vertically. Vertical green areas can compensate for the lack of conventional landscaping, both ecologically and aesthetically, as well as culturally and socially. They help to purify the air, reduce harmful emissions, improve the facades of buildings and the appearance of our cities.

The form is a competition with prizes, evaluated by a jury. The first prize, which we will announce on June 10, is the realization of the dream balcony. For the second and third prize – the audience, interior design studio Ona Design will make a 3D project on the balcony.

This year the first edition of the BALCONY campaign is taking place. The studio plans to turn it into an annual GREEN INITIATIVE – TOGETHER FOR GREENER AND MORE BEAUTIFUL CITIES.

Вижте още

Уебсайт плаща за гледане на коледни филми

И „Дисни“ го закъсаха заради пандемията

Слагат сензори по „Струма“ за измерване на превозните средства в движение

Напишете коментар