Invest Build Media
Имоти и строителство

1,2 млрд. лв. са определени за проекти във водния сектор през 2017 г.

През 2017 г. се планира обявяването на процедури за изграждане на ВиК инфраструктура на стойност 1,2 млрд. лв. с бенефициенти ВиК операторите и Столична община. Това обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на дискусионен форум на тема „Строителството през 2017 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“, съобщиха от пресцентъра на министерството.

По петте приоритетни оси на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ са обявени 20 процедури на обща стойност над 1 млрд. лв., което е 30,73 процента от бюджета на програмата. По 5 от тях ще бъде финансирано строителство на инфраструктура на обща стойност над 890 млн. лв. Договорите за т. нар. фазирани проекти с общините Банско, Варна, Видин, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол са вече подписани. Предстои подписване и на договора за довършване на водния цикъл на Враца. Оценката на големите проекти – за Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен, е също на финалната права. Очаква се до октомври да приключи за Асеновград и Плевен, а през ноември – за Добрич и Пловдив., каза Василева.

Министърът съобщи, че продължават инвестициите в сектор „Отпадъци“. До края на годината ще бъдат обявени процедури на стойност близо 300 млн. лв. Със средствата ще се изграждат съоръжения за компостиране и предварително третиране, както и анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци. МОСВ предостави и 39 млн. лв. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за доизграждане и оборудване на 6 центъра за реакция при природни бедствия и кризи. Проектът включва строителство на необходимата инфраструктура, за която ще бъдат обявени обществени поръчки.

До края 2016 г. ще бъдат обявени и процедурите за превенция и управление на риска от наводнения с бюджет 20 млн. лв., както процедурата за противодействие на свлачищни процеси и ограничаване на риска от тях в размер на 56 млн. лв., посочи още Василева.

Вижте още

АПИ стартира обществени поръчки за близо половин милиард лева

ivan

Семейство си направи „селце“ в двора

leni

Масово ще проверяват качеството на поставените дограми

ivan

Напишете коментар