Invest Build Media
Архитектура и Дизайн Бизнес и Инвестиции Имоти и строителство

Център за Младежи в Риск

Обектът ще бъде изграден по спечелен от Община Пловдив проект по компонент 1 – “Грижа за младежи в риск”, на програма “Деца и младежи в риск”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.100% е безвъзмездната финансова помощ по проекта, който е на обща стойност 1 147 009.05 евро, или 2 243 320,31 лв.
Основната цел на обекта е младежи от рискови групи да бъдат включвани в доброволчески инициативи, неформално обучение, клубове по интереси и да имат свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи. Идеята е да се интегрират млади хора от малцинствата и в неравностойно положение.
Сградата ще е триетажна, със застроена площ 535 кв. метра на етаж. В нея ще има обособени зони за хранене, помещения за занимания по интереси, конферентна и интернет зала, а третият етаж ще е с оборудвани стаи за настаняване на гостуващи групи по линия на младежки обмен, предвиден в проекта.
Община Пловдив пък ще финансира със средства от общинския бюджет изграждането на спортна база около сградата. Ще бъдат обособени 3 игрища за минифутбол, 2 за баксетбол и едно за волейбол, голям фитнес на открито, тенис маси и други спортни съоръжения. Площта, върху която ще се оформи спортната зона, е около 8 декара.
Реализацията се осъществява с подкрепата на фондация “Национален алианс за работа с доброволци” – Пловдив (НАРД), ангажирана в работата с младежи в риск, както и с организирането на младежки доброволчески инициативи, обучения и мероприятия. Партньор по проекта е и норвежкият изследователски институт Agderforskning AS

Вижте още

Нови служители ще наемат половината български компании през 2017 г.

ivan

Собствениците на заведения имат нови искания

viktoria

Отличиха три идеи за спасяване на тютюневия град в Пловдив

admin

Напишете коментар