Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции Имоти и строителство Туризъм и Екология

Колко ще Ви струва да продадете нивите си?

Най-високите ренти тръгват от 125 лева за декар.

Цената за земеделската земя е най-висока в Добрич – с 2832 лева на декар и тя е доста над средната ценя на нивите за страната, която е 1 428 лв. Това показват данните на НСИ за 2022г.

На второ място е цената на земята в област Силистра, където средната цена на сделките с ниви достига 2 007 лв. за един декар, което е с 31.7% над нивото на 2021 година. Регистрираната средна цена на нивите в област Силистра през 2022 г. е над средната цена за тази категория земи за страната (1 428 лв.) с 40.5%. През 2022 г. най-висока е цената на реализираните сделки с ниви в общините Главиница – 2 110 лв. Силистра – 2 086 лв. и Тутракан – 2 050 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на декар ниви спрямо предходната година е регистрирано в община Кайнарджа – с 39.9%, в община Главиница – с 35.2% и община Тутракан – с 32.1%

В област Русе пък средната цена на сделките с ниви достига 1 632 лв. за един декар, което е с 25.7% над нивото на 2021 година. През 2022 г. най-висока е цената на реализираните сделки с ниви в общините Сливо поле – 2 179 лв., Русе – 1 767 лв. и Ветово -1 740 лв. на декар.

Най-голямо увеличение на цената на декар ниви спрямо предходната година е регистрирано в община Ценово – с 45.7%, в община Русе – с 44.4% и Сливо поле – с 39.0%. Само в община Борово се е отчетен лек спад в цената спрямо предходната година с 2%.

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Враца достига 1 467 лв. за един декар, което е с 16.2% над нивото на 2021 година. Най-висока е цената на нивите в общините Хайредин – 2 018 лв., Борован – 1 843 лв. и Оряхово – 1 637 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на декар ниви спрямо предходната година е регистрирано в община Криводол – с 39.2%, в община Хайредин – с 38.6% и община Враца – с 31.9%. Само в община Мездра е отчетен спад в цената спрямо предходната година с 26%.

Рентите

Средната рента за миналата година в страната стига 63 лева, а най-високи ренти очаквано се изплащат в Добрич – 125 лева.

Какъв наем може да получите за земята си

Област Силистра е на второ място в страната по цена за наем/аренда на един декар ниви през 2022 година, като рентата стига 101 лв., което е с 17.4 % над ценовото равнище от 2021 г. и с 60.3 % над средното за страната (63 лв.). При постоянно затревените площи има увеличение на цената спрямо 2021 година с 47.1% и достига 25 лв.

Средната цена на рентата в област Русе достига 72 лв., което е с 14.3% над ценовото равнище от 2021 г. и също с 14.3% над средното за страната (63 лв.). При постоянно затревените площи увеличението на цената спрямо 2021 година е с 52.2%

В област Враца средната цена на рентата достига 61 лв., което е с 15.0% над ценовото равнище от 2021 г. и с 3.2% под средното за страната (63 лв.). При постоянно затревените площи има 52.5% увеличение на цената спрямо 2021 година.

В областта, най-висока е средната цена за наем/рентата на един декар ниви в община Оряхово (77 лв./дка), а най-ниска – в общините Враца (46 лв./дка) и Мездра (45 лв./дка). В всички общини цената се увеличава спрямо 2021 година.

Вижте още

Овергаз ще върне парите на своите клиенти от намалената цена за синьо гориво

viktoria

Вижте в какво ще превърнат родната къща на Хитлер

leni

10 родопски села – истинското богатство на България

Напишете коментар