Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

МОН: Подобрение на кариерата за 70 000+ учители

По наредба на министъра на образованието и науката, проф. Галин Цоков, са направени промени в Наредба №15 от 2019 г., касаещи статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Тези промени, които вече са представени за публично обсъждане, се очаква да разрешат един от най-големите проблеми, пред които са изправени над 70 000 педагогически специалисти, според изявление от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Според действащите правила, за да просперира в своята кариера, учителите и възпитателите трябва да отговарят на редица изисквания, включително стаж и професионална квалификация, и да преминават през атестация в съответните образователни институции. Същото изискване се налага и при кариерното развитие на директорите, заместник-директорите, психолозите и други педагогически специалисти, обясняват от образователното ведомство.

До момента, атестирането може да се извършва само в училища и детски градини, които са били инспектирани от Националния инспекторат по образование. Обаче ограниченията на кадровия състав на инспектората означават, че не всички образователни институции могат да бъдат проверени за кратък период от време. За последните три години, например, само около 15% от педагогическите специалисти са били атестирани. Всички останали учители и директори са в неравнопоставено положение. Формалните изисквания за атестиране в действащата нормативна уредба са една от основните причини за липсата на кариерно развитие за тях. Затова МОН стартира инициатива за промени в законодателството, което ще освободи процеса от зависимостта му от инспекциите на Националния инспекторат по образование. Предложените изменения предвиждат стартиране на кариерно развитие за педагогическите специалисти още през този учебен година.

Тези изменения се надяват да решат проблема с липсата на възможност за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти в множество образователни институции, които не са преминали атестация в продължение на последните години. Този ход също така е предприет с цел задържане на квалифицирани специалисти в системата, което е от особено значение за младите учители, които, според МОН, срещат трудности в кариерното си развитие в настоящия момент.

Проектът на предложените промени в наредбата е публикуван за публично обсъждане на уебсайта на МОН и на Портала за обществени консултации. Обсъждането ще продължи 30 дни, до 19 февруари 2024 г. включително. След този период ще се премине към финализиране на промените в подзаконовия нормативен акт.

Вижте още

България се включи в най-голямото учение на НАТО по киберсигурност

Признак за успокояване на пандемията – акциите поскъпват

leni

Бизнесът търси големи едноетажни офиси

ivan

Напишете коментар