Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Симеонов: Насърчаването на малките и средните предприятия е основна политика на правителството

Политиката за насърчаването на малките и средни предприятия е една от основните политики на правителството, насочена към повишаване на икономическия растеж и заетостта. Това каза вицепремиерът Валери Симеонов по време на изслушването на тема „Ефективността на политиките на ЕС за малките и средни предприятия“, организирано от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, което се проведе днес в гранд хотел „София“.

Вицепремиерът Симеонов обърна внимание на факта, че в малките и средни предприятия в България работят близо 1,5 мил. души – или 75 на сто от всички заети в реалната икономиката. Затова той е на мнение, че националната политика в подкрепа на тези предприятия е изключително важна.

Валери Симеонов добави, че една от основните политики на правителството, насочена към повишаване на икономическия растеж и заетостта се основава на Националната стратегия за малки и средни предприятия. Той уточни, че тази стратегия (2014-2020 г.) е разработена съобразно водещите принципи на т.н. „Акт за малкия бизнес“ – (SBA-Small business act) и е обвързана с основните насоки на европейската политика по отношение на малки и средни предприятия, както и по отношения на стартиращите и разрастващи се компании.

Вицепремиерът отбеляза, че по време на предстоящото председателство на Съвета на ЕС, България ще отправи три основни послания – за консенсус, конкурентоспособност и кохезия. По думите му специален акцент ще бъде поставен върху развитието на алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата и спазване на принципа „Мисли първо за малките“.

Валери Симеонов посочи още, че основен приоритет на правителството е и намаляването на административната тежест както за бизнеса, така и за гражданите. „В момента тече пълен анализ във всички министерства, агенции, второстепенни разпоредители, буквално всеки ден отпадат процедури или се оптимизират съществуващите“, заяви Симеонов.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия /ИАМСП/ Мариета Захариева представи данни от проучване, направено от агенцията, което показва, че 72 на сто от анкетираните се оплакват от недостиг на всякакъв вид кадри. Ниските данъци е основният елемент, който фирмите са посочили като положителна държавна подкрепа. Близо 70 на сто от запитаните предприемачи отговорили, че могат да разчитат на държавна помощ при започване на бизнес. За 26 на сто от запитаните данъчните облекчения и ниските налози са основното, което бизнесът получава от държавата. За 13 на сто субсидиите и възможностите да участват в европроекти са това, от което имат най-голяма нужда и се възползват от това.

Близо 46 на сто от запитаните са отговорили, че успяват да намерят пазари за продукцията си, но също толкова имат проблем с реализацията на стоката си. Около 43 на сто от предприемачите очакват помощ от държавата, за да успеят да пласират своята продукция, което е основната роля на ИАМСП, каза Захариева. „Ние го правим чрез много конкретни представяния на българския бизнес на изложения, панаири, създаването на бизнес форуми в чужбина. Ние подкрепяме фирмите, които имат качествена продукция и имат добри стоки за износ, като ги представяме на световните пазари“, отбеляза Мариета Захариева. По думите й с подкрепата на правителството се отчитат реални резултати в тази насока.

Председателят на АИКБ Васил Велев благодари на усилието на правителството, което полага за облекчаването на вноса на персонал. „Ние сме единствената страна в Централна и Източна Европа, която изкуствено е сложила бариери и ограничения пред вноса на човешки ресурси“, каза Велев.

Становището на ЕИСК, представено от докладчика Милена Ангелова, е , че все още съществува значителна неефективност както по отношение на формулирането, така и на прилагането на политиките за малките и средни предприятия, което възпрепятства ефекта от мерките за подкрепа на тези предприятия.

Милена Ангелова отчете положително опитите за намаляване на административната тежест и подкрепата за конкурентоспособността за малките и средни предприятия.

Вижте още

Завладейте възможностите: Публични търгове с бивши отнети имоти

А. Стойковa

Повече от 20 български компании са с потенциал за глобален растеж

leni

Фирмата Юнион Ивкони ще получи 5 млн. лв. от много съдебни дела със Столична община

ivan

Напишете коментар