Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции Имоти и строителство

Възможна революция в таксите за имоти: Каква промяна се подготвя?

Държавата предприема стъпки към решаване на проблема с липсата на унифициран ред, засягащ таксите за битови отпадъци, известни още като такса смет. В този контекст беше публикуван проект на Наредба от Наредба за план-сметка и образец на план-сметка за относимите разходи за предоставяне на услуги, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

В момента размерът на таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет, базирано на одобрена план-сметка за всяка дейност. Липсата на унифициран ред за изготвяне на план-сметка обаче може да доведе до включване на разходи, които не са свързани с предоставяните от общината услуги. Според експертите това може да доведе и до включване в таксата на разходи, финансирани от други източници, както и да не се вземат предвид преходните остатъци като източник на финансиране на дейностите и услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци през следващата година.

„Пренасочването от страна на местните власти на средства от таксата за битови отпадъци за финансиране на други дейности на общината води до намаляване на качеството на предлаганите услуги, до невъзможност за проследяване и граждански контрол върху начина на определяне на размера на таксата и начина на разходване на целево събраните средства, както и до непрекъснато нарастване на размера на таксата, което не е обвързано с нарастване на разходите за дейностите и услугите, за които се заплаща същата,“ се посочва в частичната предварителна оценка на въздействието от наредбата на Министерството на финансите.

Срокът за общественото обсъждане на проекта изтича на 24 февруари 2024 г.

Вижте още

С 18% са поскъпнали жилищата в София за една година

ivan

КЗП: Не дължим всички лихви при предсрочно погасяване на кредит

ivan

Наградиха победителите в годишната класация топ 100 за информационни технологии

ivan

Напишете коментар