Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

МОН: Нов проект в подкрепа на над 75 000 деца и родители

Над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа чрез проекта „Силен старт“, който се осъществява от Министерството на образованието и науката (МОН) и е финансиран по европейската програма „Образование“. Днес, подписването на документа за официалното стартиране на проекта бе извършено от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и от проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Програма за образование“, съобщи пресцентърът на МОН.

Проф. Цоков коментира: „Уверен съм, че благодарение на дейностите, предвидени в рамките на проекта, децата наистина ще получат силен старт в живота. Много важно е, че в проекта са включени и яслените групи. Тази обширна подкрепа определено ще повлияе на качеството на българското образование.“

Един от основните цели на проекта е да се развие потенциала в предучилищното образование, като се осигури подкрепа за личностния развитие с оглед по-успешна социална адаптация на децата. Проф. Вайсилов добави, че проектът допълва грижата за ранно детско образование и надгражда успешните практики от изпълнението на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Политиката за приобщаващо образование в ранна детска възраст се допълва и от инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, като предстои изграждането на осем нови детски градини в София и модернизирането на 49 детски градини в страната. Дейностите, насочени към подкрепата на децата и техните семейства, ще се реализират в продължение на пет години, като в този период в образованието и грижите за ранната детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лева от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Проектът „Силен старт“ предоставя допълнителна подкрепа за личностния развитие на деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби, за тяхното трайно включване в предучилищното образование. В тази връзка детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители, които да осигурят индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация и развитие на дарбите на децата.

Фокусът е също и върху достъпа и трайното включване на децата в предучилищното образование, за да се намали броят на отпадналите от образователната система. В рамките на проекта децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, спортни занимания и дейности за опазване на природата.

Педагогическите и непедагогическите специалисти, които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие, ще бъдат обучени, за да осигурят качествено обучение. Важно е и активното включване на родителите в образователния процес, което ще бъде реализирано чрез различни инициативи и мероприятия, които ще формират положителни нагласи към образованието и пълноценното участие на децата в него.

Вижте още

Искаме от Китай ускоряване на процедурите за износ на селскостопански стоки

ivan

Костадинов: Представители на „Възраждане“ разесниха на Донахю – 80 % от населениет не желае евро

Световната банка очаква 3,9% икономически ръст в България през 2018 г.

ivan

Напишете коментар