Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Йордан Тодоров от “Възраждане” : Статистическите данни могат да се манипулират по много начини

По предложение на “Възраждане” в пленарна зала беше изслушан председателят на Националния статистически институт. Целта на изслушването беше да стане ясно на българските граждани дали статистическите данни, по отношение на икономическите условия за присъединяване към еврозоната, могат да бъдат манипулирани изкуствено, с цел да удовлетворят изискванията за икономическа конвергенция.

Народният представител от “Възраждане” Йордан Тодоров посочи, че манипулирането на статистически данни не е нещо ново и далеч не сме измислили тук, в България, начините, по които може се случва това.

“Примерите назад в миналото ни не са никак малко и повечето бяха широко медийно отразени. Според специалисти, най-общо могат да бъдат обобщени 4 начина за манипулации, които могат да се класифицират в четири основни раздела.
Първият е чрез плаващата кошница от стоки, по която се изчислява ценовият индекс – в нея влизат не продукти, а групи от продукти. Така, ако към края на даден период един продукт от група е поскъпнал по-малко спрямо друг, то в изчисленията попада по-евтиният от двата.

Вторият е чрез структурата на потребителската кошница, както и различните методики, които предполагат различни кошници, които от своя страна се използват за различни цели.

Третият касае отделните стоки вътре в кошницата. Много често определени продукти се заменят със заместващи такива, с по-ниско качество, предлагани на по-ниска цена. Не са редки случаите, при които се включват дори вредни за здравето, но евтини продукти.

Четвъртият обхваща процеса на усредняване на цените на различните стоки вътре в кошницата, вземайки предвид статистическото тегло на всяка група. Така се изчисляват среднопретеглени, но не аритметични, а геометрични стойности. Иначе казано, ако се увеличи теглото на стоките с по-малко увеличение на цената за сметка на теглото на стоките с по- голямо увеличение на цената, то ще се намали общият размер на инфлацията.” заяви от парламентарната трибуна народният представител от “Възраждане” Йордан Тодоров.

Той посочи още, че от казаното дотук можем да констатираме, че използвайки подобни методи, не е трудно да „нагодим” едни или други стойности, които са удобни за една или друга политическа цел, особено, ако председателят на Националния статистически институт е бил назначен от финансовия министър в оставка – Асен Василев.

В тази връзка, той изиска информация от председателя на НСИ по отношение на промените, които са били направени в списъка със стоки, съставляващи потребителската кошница, и съответно какви промени са били направени в статистическото тегло на отделните групи.

Председателят на Национален статистически институт посочи, че манипулация на статистически данни, чрез така наречената “плаваща кошница”, не може да бъде реализирана, защото в България тя е фиксирана. По отношение на структурата на потребителската кошница – тя се определя веднъж годишно чрез изследване, наречено “Наблюдение на домакинските бюджети”, в които самите домакинства записват какви стоки потребяват и според него, чрез това изследване не може да има замяна на стоки.

Въпреки уверенията на председателя на НСИ, в българската общественост остават основателни съмнения за възможност за изкривяване и фалшифициране на определени икономически показатели, с цел бързо влизане на България в еврозоната, предвид изнесените данни и информация за опити за манипулация на бюджетния дефицит от страна на бившия финансов министър.

Вижте още

85% от висшистите у нас намират работа веднага след завършване

ivan

13 финансови институции проявяват интерес да кредитират ,,Булгартрансгаз“

viktoria

Volvo и Geely се сливат

leni

Напишете коментар