Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Повечето българи живеят в лоши жилищни условия

България остава сред държавите от Европейския съюз (ЕС) с най-висок дял на населението, живеещо в лоши жилищни условия, показват данни на европейската статистическа служба Евростат, цитирани от investor.bg.

Делът на българското население, което изпитва сериозни затруднения да покрива разходите си за жилището, също остава по-висок в сравнение със средното за ЕС. Остава и проблемът с пренаселеността на жилищата, като по този показател сме на трето място в Съюза след Румъния и Полша.

Средно в ЕС почти 17% от населението е живяло в претъпкани жилища през 2014 г., докато в Румъния, Полша и България този дял достига съответно 52,3%, 44,2% и 43,3%. При младите хора от 15 до 29 години този дял достига почти 60% у нас, което също ни нарежда в челото на ЕС по този показател.

Най-голям проблем за българското население обаче се оказва липсата на вътрешна тоалетна и баня. Повече от една пета от хората в България не разполагат с вътрешна тоалетна, а 12,5% – с баня, при средно за ЕС ниво от съответно 2,6% и 2,4%.

При населението в риск от бедност и социално изключване делът достига съответно 47,3% и 34,5% при средно за ЕС ниво от съответно 7,1% и 6,8%. По-тежка е ситуацията само в Румъния.

Друг сериозен проблем, свързан с жилищата, е високата престъпност и вандализмът. По този показател сме лидери в ЕС – почти една трета от населението се оплакват от проблеми с имоти заради престъпления. След нас е Гърция с почти една пета от населението.

По-висок в сравнение с ЕС и делът на населението, което изпитва материални затруднения, свързани с жилището. По-ясно изразени са те при жените, младежите, възрастните хора, но най-вече при наемателите, сочи още статистиката на Евростат.

В България почти 41% от наемателите на свободния пазар харчат повече от една трета от доходите си за жилището. По-висок е този дял на населението в същата категория само в Испания и Хърватия. За сравнение, делът на населението на свободен наем със затруднения да покрива разходите си за жилището е 27,1%.

В България почти 14% от жените изпитват трудности с разходите за жилището спрямо 11,8% от мъжете. Разликата е една от най-високите в ЕС, като на първо място по този показател е Германия, следвана от Чехия и Латвия.

Проблеми с покриването на разходите за жилището изпитват и почти 16% от младежите у нас, 11% от хората в активна възраст (18-64 години) и над 16% от населението над 64 години при средно за ЕС ниво от съответно 10,7%, 11,9% и 10,6%.

Все пак през 2014 г. спрямо 2013 г. е отчетено намаление на общия дял на населението в затруднение да покрие разходите си за жилището. През 2013 г. този дял е бил почти 15%, а година по-късно е между 13 и 14%.

Вижте още

Транспортният министър очаква до края на годината да бъдат погасени дълговете на БДЖ

ivan

126 400 лв. бяха събрани за ремонт на „Св. Ал. Невски“ с кампания „За величието на храма“

leni

Кристалина Георгиева стана шеф на Международния валутен фонд

ivan

Напишете коментар