Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Бюджет-2017 на София ще развива столицата като модерен град

Бюджетът на София за 2017 г. е за развитието на София като модерен и развит град. Парите се инвестират в изграждането на инфраструктурата на града, изграждане на зелените системи, екологично чист градски транспорт, освен метрото, което е основен национален обект, имаме и немалко инвестиции в релсов път – 25 км ще бъдат реновирани, което е 12% от релсовия път в столицата. Така че работим много и за подобряване на транспортната инфраструктура в града с екологичен транспорт. Това заяви пред БГНЕС зам.-кметът по финанси в Столичната община Дончо Барбалов.

Относно поддържането на зелените площи в града – средствата се увеличават поне с около 3 млн. на 23 млн. лв. Имаме допълнително предвидени средства за миене, за междублокови пространства се увеличават средствата от 4 на 8 млн. лв. Това се все зелени политики, коментира Барбалов.

Той посочи, че за трамвайния и релсов път, който е в проекта за единен градски транспорт – втори етап, са отделени 104 млн. лв. като голяма част от него е подмяна на трамвайното трасе по бул. “Цар Борис III” по ул. “Каменоделска” и пространството между Руски паметник и пл. “Македония”.

Преди няколко седмици Общинският съвет взе решение в пет учебни и детски заведения да бъде променена горивната база от течно гориво, което е неекологично на еко пелети, които Столичната община сама произвежда, така че това са комплекс от паралелни мерки и действия, които в различните направления се изпълняват, за да се постигне общата цел.

За инициативата “София – спортна столица на Европа 2018 г.”, Барбалов разказа, че се предвижда увеличение на бюджета от 400 на 500 хил. лв. Средствата се предоставят на специално основана за целта НПО, която се контролира изцяло от Столичната община, която от своя страна също привлича допълнително средства от донори и дейности. Тези 500 хил. лв. са базовите средства, с които ще се разполага.

Изграждат се открити спортни съоръжения, но се организират и много спортни мероприятия – маратона на София, а и почти всяка седмица има някакво спортно мероприятие, което е в подкрепа на “София – спортна столица на Европа 2018 г.” Целта на инициативата е масов спорт и затова се организират масови мероприятия, помага се за масовия спорт чрез изграждане на спортни площадки, каза още той.

Предвижданите средства за общинско здравеопазване са 9 млн. лв., които според Барбалов, който е и зам.-кмет по здравеопазването, ще бъдат разходвани по нов програмен начин за подпомагане на общинското здравеопазване. Целта ни е да подобрим здравното състояние в града и да предоставим достъп до услуга на хора, които иначе биха имали затруднен достъп до здравеопазване. Това е един немалък ресурс. Засилваме контрола върху изразходването на средствата. От друга страна с решение на Столичния общински съвет само за тази година са предоставени 1.6 млн. лв. за изграждане и подобряване на здравната инфраструктура в града. Правим немалко, но това, което е много важен приоритет през последните месеци е да приучим постепенно болниците и поликлиниките, за да могат самостоятелно да подготвят, защитават и разработват проекти. Тази политика вече успешно се прилага при останалите търговски дружества. Постепенно вече и лечебните заведения се научиха как да си подготвят проектите.

Вижте още

Премахване на минималната работна заплата предлагат работодатели

ivan

Улесняват фирмите при участие в обществени поръчки в София

ivan

БСК отчете тотален срив на чуждите инвестиции в България

ivan

Напишете коментар