Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Брутният вътрешен продукт нараства с 3.4% през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. според сезонни данни на Националния статистически институт.

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2017 г. БВП в номинално изражение достига 19 594 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2017 г. е 16 803 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (87.6 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 17 170 млн. лева. През първото тримесечие на 2017 г. бруто капиталообразуването е 3 425 млн. лв. и заема 17.5 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През първото тримесечие на 2017 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. брутната добавена стойност нараства с 0.8 на сто. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2017 г. принос за регистрирания икономически растеж има крайното потребление – с 1.7 на сто.

През първото тримесечие на 2017 г. брутната добавена стойност се увеличава с 3.1 на сто. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.1 на сто. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през първото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година – с 5.4 на сто. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно със 7.2 и 10.6 на сто.

Вижте още

Ситуацията на енергийния пазар се е нормализирала

ivan

АПИ получи разрешение да търси еврофинансиране за магистралата Калотина – София

admin

Тол системата плаши превозвачи, те говорят за протест

ivan

Напишете коментар