Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Страната ни ще привлича малки и средни холандски предприятия

Министърът на икономиката Емил Караниколов обсъди теми в областта на търговско-икономическите отношения между България и Кралство Нидерландия с Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, става ясно от съобщение на пресцентъра на министерството.

„Активно развиващите се през годините търговско-икономически отношения са сериозна база за задълбочаване на двустранното сътрудничество“, заяви Караниколов. По думите му Холандия е много важен партньор в търговията и инвестициите. Българското правителство си поставя цели и приоритети, които да гарантират доверието в нас и да утвърдят България като атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар за холандските фирми.

Караниколов изтъкна, че България се интересува от нидерландския опит в подкрепата на компании, развиващи иновации и научноизследователска дейност, както и от привличане на инвеститори във високотехнологични производства, изграждането на технологични и индустриални паркове. „Считаме, че развитието на инфраструктурата, повишаване на сигурността и свързаността в региона е приоритет за България“, подчерта той.

Българската страна проявява интерес към привличане на експертния потенциал на Нидерландия за усвояване на еврофондовете, което ще спомогне и за по-доброто взаимно опознаване на двете страни. „Разработваме нормативна уредба за стартиращия бизнес и търсим начин да осигурим достатъчно средства за Фонд за стартиращ бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, който се очаква да стартира скоро“, заяви Караниколов.

„Винаги съм работил за подобряване имиджа на България и привличането на холандски компании, които да посетят страната и да се убедят в предимствата и“, заяви посланик Оорсхот, като допълни, че едрият холандски бизнес в България е активен, но има още какво да се желае по отношение на присъствието на малки и средни холандски предприятия. По думите на посланика съществуват редица области, в които Холандия и България могат успешно да си сътрудничат, а именно корабостроене, воден сектор и стопанство.

Оорсхот подчерта, че холандското правителство е определило четири приоритетни икономически сектора, а именно иновации, стартъп, кръгова икономика и корпоративна социална отговорност, като в тях вижда и възможност за сътрудничество с България.

Кралство Нидерландия е водещ инвеститор у нас, а през последните години е инвеститор номер 1, с общ обем на преките инвестиции над 7.2 млрд. евро за периода 1996-2015 г.

През 2016 г. привлечените нидерландски инвестиции възлизат на 135 млн. евро, с което страната се нарежда отново сред водещите страни по преки чужди инвестиции.

През 2016 г. износът за Нидерландия е в размер на 638.3 млн. евро. Реализиран е ръст от 18.1%, в сравнение със същия период на 2015 г. Това представлява 2.7% дял и 9-то място в българския износ.

Вносът от Кралство Нидерландия през 2016 г. е на стойност 955.4 млн. евро. Ръстът е от 8.2%, в сравнение предходната 2015 г., което е 3.7% дял и 11-то място в българския внос.

Вижте още

Още 500 млн. долара за финансиране събра Revolut

leni

Стартъпи у нас финансирани с близо 20 млн. лева за разработване на иновации

ivan

Най-голямото в света първоначално предлагане на акции се задава в Рияд

leni

Напишете коментар