Invest Build Media
Туризъм и Екология

Слънчев бряг АД може да бъде прехвърлено към Община Несебър

През 2016 г. дружеството „Слънчев бряг“ АД е реализирало положителен финансов резултат в размер на 1,224 млн. лв., обяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос във връзка с финансовите резултати на дружеството и визията за развитието му. Тя обясни, че за нормалното протичане на всеки летен туристически сезон, на „Слънчев бряг“ АД са вменени задължения да стопанисва, обслужва и поддържа инфраструктурата на комплекса, която включва площи за озеленяване, улици, алеи, тротоари, водопроводна и канализационна мрежа, улично и алейно осветление, оптична мрежа за видеонаблюдение.

По думите й през последните години дружеството има все по-голям ангажимент по осигуряване на сигурността и спокойствието на туристите чрез финансиране за командироване на необходимия брой полицейски служители от вътрешността на страната. Приходите от предоставени услуги се състоят от наемни права за достъп, ползване на транспортната инфраструктура от трети лица, търговци и др., като техният общ размер, реализиран през 2016 г. е 1,224 млн. лв. За същия период на 2015 г. реализираните приходи са 1,177 млн. лв.

Към 31 декември 2016 г. този вид приходи са се увеличили с 47 000 лв., като само за 2016г. „Слънчев бряг“ АД е изплатило средства в размер на 300 000 лв. без ДДС за командировани полицейски служители на територията на комплекс „Слънчев бряг“. Ангелкова подчерта, че през отчетната 2016 г. „Слънчев бряг“ АД е реализирало положителен финансов резултат, предвид отчитаните разходи за амортизации, който възлиза в размер на 301 000 лв., а финансовата загуба е в размер на 993 000 лв. и е резултат на запазилия се значително висок размер на разходите за амортизации, които произтичат от големия размер на наличните активи, собственост на дружеството.

Ангелкова допълни, че така „Слънчев бряг“ АД разполага с водопроводни и канализационни съоръжения с отчетна стойност близо за 40 млн. лв., а разходите за амортизация на тези съоръжения възлизат на 360 000 лв. на годишна база. Тя уточни, че дружеството все още не реализира приходи от тях, тъй като същите се експлоатират от ВиК-Бургас и между двете дружества е налице съдебен спор. Относно визията на Министерството на туризма за развитието на комплекса, Ангелкова увери, че с последователни действия, ведомството е инициирало промени в Закона за туризма, с които да се зададе законова рамка, регулираща статута на националните ни курорти под формата на съвременна правна база, унифициращи изграждане, поддържане и благоустрояване на туристическата инфраструктура на територията на националните ни курорти.

Очаква се в края на месец септември да стане ясно какви са възможните действия по отношение на „Слънчев бряг“ АД, след като бъдат финализирани всички правни и финансови анализи. Тогава ще може да се прецени и колко трябва да плати държавата, ако иска дружеството да се прехвърли на Община Несебър. Според Ангелкова обаче, това е един от вариантите, който може да доведе до най-правилното поддържане на инфраструктурата в курорта.

По думите й местните данъци и такси, както и туристическият данък отиват в бюджета на Община Несебър. По този начин чисто правно общината няма основание да разходва тези средства за инфраструктура, защото не е собственик. Ангелкова коментира още, че е хубаво, когато се говори и определя статутът на националните курорти, да се знае къде по Черноморието могат да бъдат определени райони за семеен, еко, културно-исторически, балнео и спа туризъм и зони за забавление.

Вижте още

Арестуваха чилиец, който унищожил статуя на Великденските острови

leni

Откриха първия в София музей на пчелата

ivan

Собствениците на имоти в курортите може да започнат да плащат нов данък

ivan

Напишете коментар