Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

66 млн. лв. ще бъдат похарчени за градска среда и западнали индустриални територии

Финансово споразумение за поемане на права и задължения на Холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, бе подписано между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.

По инициативата са предоставени 66 млн. лв. за реализиране на инвестиции в пазари, здравна, спортна и бизнес инфраструктура, включително за обновяване на западнали индустриални територии в рамките на зони с потенциал за икономическо развитие, образователна инфраструктура, паркинги, културни и развлекателни обекти. Средствата представляват възвръщаеми суми, предоставени по финансови инструменти в рамките на проекти, реализирани по оперативната програма.

На 31.10.2016 г. приключи първият цикъл от инвестирането на ресурса по инициативата JESSICA в рамките на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 в допустими проекти за градско развитие на територията на 7-те големи града в България. Средствата са вложени в реализацията на проекти под формата на нисколихвени кредити посредством два фонда за градско развитие – Фонд за устойчиво градско развитие на София и Регионален фонд за градско развитие за градовете Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен. Подписването на споразумението с „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД ще даде възможност за реинвестиране на ресурса по инициативата JESSICA в нови приходоносни проекти на принципа на публично-частното партньорство.

Финансовите инструменти от типа JESSICA стимулират както такъв тип инвестиции, така и кредитни институции за участие в публичните политики за регионално и градско развитие. Те насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа със средства от Европейския съюз, допринасяйки за постигане на устойчив ръст на икономиката чрез реализиране на финансово устойчиви и целесъобразни проекти и инвестиции.

Това е продължение на политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за подкрепа и стимулиране на публично-частно партньорство за подобряване на качеството на живот и развитието на регионите в България.

Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове лицето, управляващо Фонда на фондовете, изпълнява функциите и на холдингов фонд за инструментите за финансов инженеринг по оперативната програма след изтичането на срока на действие на финансовото споразумение, сключено между Република България и Европейската инвестиционна банка по JESSICA.

Вижте още

Милионерска еволюция: Расте броят на заможните граждани в България

А. Стойковa

Част от куриозно разположените близо 500 пътни знака в две села, ще бъдат демонтирани, след запитване от „Възраждане“ към министър

Чуждите инвеститори в България са доволни, готови са да вложат още средства

ivan

Напишете коментар