Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Малки и средни предприятия ще могат да се възползват от новата Програма по Плана „Юнкер“

Малки и средни компании ще могат да се възползват от новата Програма на ББР по Плана „Юнкер“ за индиректно финансиране на българския бизнес с подзаеми до 24 млн. лева. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри  15-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България –Европейски ден на предприемача 2017, чийто фокус тази година е върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за неговото развитие и интернационализация, както и предизвикателствата, които членството ни в Европейския съюз поставя.

Зам.-министър Борисов, посочи, че Българска банка за развитие е още един инструмент, който ще бъде насочен към стимулиране на малките и средни предприятия в страната. По думите му новата он-лендинг  /междубанков заем от ББР за последващо финансиране (подзаеми) към МСП-клиенти на банките партньори/ програма на ББР по плана „Юнкер“ надгражда предшественика си програма „Напред“ като фиксира, че новите подзаеми ще започват от 3 млн. лева и ще могат да достигнат до 24 млн. лева. Той съобщи, че Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании с персонал до 3 000 души, като ще бъде увеличен  и размерът на гаранционния ангажимент на ББР – от 30 % на до 100 % от главниците по подзаемите. Увеличен ще бъде и размерът на подзаемите по новата програма – от 10 на 15 г.Средствата по програмата за индиректно финансиране на българския бизнес са осигурени от Българска банка за развитие и ЕИБ в рамките на Инвестиционния план за Европа. Програмата е насочена към малките, средни и междинни компании, които са клиенти на банките-партньори по схемата. Кредитните институции ще отпускат ново инвестиционно, проектно и свързаното с тях оборотно финансиране, а Българска банка за развитие има готовност да поеме до 100% от риска по заемите.

Зам.-министър Борисов посочи още, че предприемачеството в страната се развива все повече в последните години и изтъкна, че в България има над 326 хиляди микро, малки и средни предприятия, а в тях работят повече от 75% от заетите в страната, което е над средното ниво в ЕС. Той подчерта, че  насърчаване на малки и средни предприятия и развитието им чрез иновации за постигане на по-голяма добавена стойност е сред основните акценти в работата на Министерството на икономиката. Заместник-министърът изтъкна, че съвместно с научните среди се работи и за задържане и подпомагане на младите кадри в икономиката, като даде пример с IT сектора, в който работят близо 50хил. души.

По думите му 2018  ще бъде годината на финансовите инструменти подпомагащи предприемачеството и даде пример с работата по процедурата за насърчаване на предприемачеството по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, която ще бъде насочена към стартиращи предприятия и се очаква да бъде отворена догодина, както и с „Фонда за ускоряване и начално финансиране“ с бюджет от 100 милиона лева, който ще е насочен изцяло върху улесняване достъпа до финансиране за стартиращи предприятия. „Управлението на средствата ще бъде, чрез Фонда на фондовете и има за цел да покрие пълния жизнен цикъл и развитие на едно предприятие, като възможност за достъп до финансиране чрез рисков капитал, който голям брой стартиращи предприятия могат да получат“, допълни той.

Вижте още

Заради фалшиви акаунти Мъск се отказа от Twitter

Лондон: пейки, които пречистват въздуха

leni

Обсъждат нова схема за подпомагане на работници в неплатен отпуск

Напишете коментар