Invest Build Media
Инвестиции

Парламентът ратифицира конвенция за определяне на минималната работна заплата

Парламентът ратифицира Конвенция номер 131 на Международната организация на труда (МОТ) за определяне на минималната работна заплата, приета на 22 юни 1970 г. в Женева.

В доклада на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика се посочва, че конвенцията изисква отделните страни да отчитат, доколкото това е възможно за националната практика, две групи фактори, които оказват влияние върху размера на минималната работна заплата. Първата група са потребностите на работниците и техните семейства, като се вземат предвид общото равнище на заплатите в страната, разходите за живот, придобивки, обезпечаващи социална сигурност, и относителният жизнен стандарт на други социални групи. Втората група фактори са икономическите, включително изискванията за икономическо развитие, нивата на производителност и желанието за постигане и поддържане на високо равнище на заетост.

Чрез ратифицирането на конвенцията се гарантира балансиране и предвидимост в ръста на минималната работна заплата. По силата на конвенцията промяната ще се прави на базата на редица важни социално-икономически критерии, като инфлация, производителност на труда, заетост, динамика на брутния вътрешен продукт (БВП) и др.

При отчитане на националните условия и потребности всяка страна, член на МОТ, ратифицирала конвенцията, може да възприеме различни форми за определяне на минималната работна заплата за страната, включително и чрез нормативен акт на правителството. Процедурите за определянето и изменението на минималната работна заплата задължително трябва да предвиждат изчерпателни консултации със заинтересованите представителни организации на работниците и служителите, и на работодателите.

В социалната комисия е получен протокол от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, заедно със становищата на работодателските и синдикалните организации. Допълнително са постъпили становища на АИКБ и КНСБ.

Независимо от направените бележки всички становища подкрепят предложената ратификация на конвенцията, се посочва в доклада на комисията.

Вижте още

United group купува Vivacom

leni

Българските стартъпи са застрашени от фалит

leni

Еврокомисията взема мерки срещу нелоялните търговски действия при продажбата на храни

ivan

Напишете коментар