Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Инерком България купува ЧЕЗ от чешките й собственици

Надзорният съвет на ЧЕЗ даде съгласие за продажбата на българските активи на групата „Инерком България“, съобщиха от „ЧЕЗ Груп“. Пакетът се състои от седем компании – „ЧЕЗ България“, „ЧЕЗ Електро България“, „ЧЕЗ Разпределение“, „ЧЕЗ Трейд България“, „ЧЕЗ ИКТ България“, Проект „Свободна енергия Орешец“ и „Бара Груп“, се посочва в съобщението.

В резултат на инвеститорски интерес през втората половина на 2016 г., „ЧЕЗ Груп“ стартира процеса по продажба. Подписването на договора се очаква през следващите дни. Като взе предвид продажната цена, четиринадесетгодишната инвестиция на Групата в активите в България, като цяло ЧЕЗ отчете положителен резултат.

Международният арбитраж, който ЧЕЗ стартира срещу Република България през юли 2016 г., няма да се повлияе от тази трансакция и ЧЕЗ ще продължи действията по процедурата.

В началото на 2017 година „ЧЕЗ Груп“ получи няколко индикативни оферти за своите български активи от различни инвеститори. Поради това Групата стартира преговори за потенциална продажба на инвестицията. Най-високата оферта бе предложена от „Инерком България“, с които в последствие Групата проведе преговори на база на ексклузивитет. Продажбата на българските активи бе одобрена днес от Надзорния съвет на „ЧЕЗ Груп“. Финализирането на трансакцията подлежи на одобрение на българската антимонополна комисия.

Офертата на „Инерком“ е значително по-висока от счетоводната и пазарната стойност на продадените активи, така както са определени в независима оценка, и осигурява позитивна възвръщаемост от инвестициите в българските активи.

ЧЕЗ стъпи на българския пазар през 2004 г., придобивайки две трети от акциите на три електроразпределителни компании. През 2007 г. електроразпределителният бизнес бе отделен от доставката на електроенергия и първоначалните три компании бяха трансформирани в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, която пое разпределението на електрическа енергия, и „ЧЕЗ Електро България“ АД, която пое бизнеса с търговия с електроенергия. CEZ а.с. притежава дял от 67 на сто в двете компании, а останалата част е разпределена между миноритарни акционери. През следващите години в България бяха създадени още компании. Днес „ЧЕЗ Разпределение България“ доставя електроенергия на близо 3 млн. клиенти. През 2016 г. „ЧЕЗ Електро България“ и „ЧЕЗ Трейд България“ продадоха 9.7 тераватчаса електроенергия на крайни клиенти.

В сделката за продажба са включени също соларната електроцентралата „Орешец“, разположена в Западна България, и централата „Бара“ за производство на електричество от биомаса в южните части на страната. ТЕЦ „Варна“ край брега на Черно море бе продадена от CEZ Group през декември 2017 г. на българската компания СИГДА.

Вижте още

Лондон пуска в обращение нови полимерни банкноти

admin

БДЖ се нуждае от 800 млн. до 1,3 млрд. лв. инвестиции за модернизиране

ivan

Разпродажбата на Мъск: 5 имота за 100 млн. долара

leni

Напишете коментар