Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Девет нови електронни услуги стартира Агенция по вписванията

Агенцията по вписванията ще предоставя 9 нови електронни услуги на гражданите и бизнеса с финализиране на надграждането на Имотния регистър и връзката му с кадастралния регистър. Това заяви изпълнителният директор на Агенцията Зорница Даскалова по време на пресконференция за стартирането на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“.

„Този проект е изключително важен. С успешната му реализация  ще се подобри обслужването  за гражданите и бизнеса“, допълни заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, като подчерта, че намаляването на административната тежест е сред основните приоритети на правителството, по които активно и последователно работят Министерството на правосъдието и Агенция по вписванията.

По думите на изпълнителния директор Зорница Даскалова сред бъдещите електронни услуги, които ще предоставя Агенцията са:

регистриране на заявление за предстояща сделка за предварително деклариране на предстояща сделка;

проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;

автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;

уведомления за общините и техните бази данни за данъчни цели;

искане за издаване на преписи;

искане за издаване на удостоверение за лице;

искане за издаване на удостоверение за имот;

искане за издаване на удостоверение за период;

калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

Проектът се осъществява с финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата му стойност е в размер на 1 500 000 лева, а срокът за изпълнението му е 18 месеца.

Вижте още

„Инспекция по труда” със засилени проверки по морето

viktoria

Разширяват обхвата на антикризисната програма в подкрепа на фирмите

galia

„Кауфланд“ откри 11-ти магазин в София

ivan

Напишете коментар