Invest Build Media
Инвестиции

Ще получим много повече средства от европейските фондове в периода 2020-2026 г.

Според представената от Европейската комисия основна рамка на разпределение на бюджетите между държавите членки в ЕС България ще получи много повече средства от фондовете на съюза за програмния период  2020-2026 г. спрямо сегашния и периода 2007-2013 г. Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Тя взе участие в семинар и пресконференция относно териториалното измерение на бъдещата политика на ЕС за сближаване след 2020 г., организирана от Европейската мрежа за териториална обсервация – ESPON с участието на в Фабрицио Барка, бивш италиански министър, и директора на ESPON ЕГТС Илона Раугзе.

Зам.-министър Николова обясни, че бюджетната рамка предстои да се дебатира  преди да се приеме официално на ниво ЕС, но според предварителните изчисления страната ни ще получи почти 1 млрд. евро повече европейски средства, с които да достигнем стандартите на останалите страни членски на съюза. „С радост и гордост мога да отбележа, че това за нас е признание, че сме натрупали капацитет по изпълнение на програмите и можем да постигаме резултати, които са видими за всички. Очевидно ЕК търси възможност да ни подкрепи, за да постигнем по-бързо развитието си на ключови сектори“, коментира Деница Николова. Според нея това ще бъде и стимул в следващия програмен период да постигаме още по-големи и значими резултати. Тя изрази мнение, че има основния да се счита, че кохезионната политика в страната ни ще продължи да се изпълнява със сериозни политики и след 2020 г. „Предстои дебат и на национално политическо ниво, но и чисто стратегическите решения, за да се възползваме по най-добрия начин за България от този ресурс и как да го фокусираме, за да получим по-висок стандарт на хората, коментира Николова. Заместник-регионалният министър коментира още, че в следващия програмен период ще се търси  възможност за интегрирано въздействие при изпълнението на проекти, като една от целите е  няколко региона да имат възможност да реализират голям и приоритетен обект. Приоритетен и в следващия период ще е принципът на междурегионално сътрудничество, което ще се насърчава като възможност за въздействие и цел на ЕС. „Това значи, че България ще продължи да си  партнира с други държави по стратегически проекти за целия ЕС“, обясни тя. В бъдещата кохезионна рамка  е заложено и интегрирано фокусиране на инвестиции в конкретни територии. Ще бъде подкрепян повече регионалният подход на въздействие, а не концентрацията на ниво община и местни власти. Ще се търси и вариантът, при който комплексно да се постигат резултати за конкретен регион спрямо географските особености, природните дадености, икономическите потенциали за развитие, демографията и всички останали индикатори, върху които може да се въздейства. „Ще имаме възможността да изпълняваме регионален подход, чрез многофондово финансиране, което означава, че една бъдеща регионална програма има по-добра перспектива да постигне повече резултати, ако се финансира от всички фондове на ЕК“, посочи още тя.

Зам.-министър Деница Николова разясни, че семинарът на ЕСПОН е част от събитията, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. ЕСПОН е хоризонтална програма на ЕС, която има за цел предоставяне на институционална подкрепа за разработването и изпълнението на различни политики в областта на териториалното развитие и сближаване. България получава подкрепа от програмата под формата на експертиза за изготвяне на стратегически документи, които да послужат за оформяне на бъдещата рамка на ниво ЕС по отношение на развитие на регионите. С помощта на предоставената експертиза бяха разработени и ключови индикатори, които да помогнат на страната ни в следващия програмен период, с оглед отчитане постигането на резултатите и прилагането на по-голяма гъвкавост в инвестициите. Програма ЕСПОН поставя и фокус върху балансираното териториално развитие, като целта е да се намали обезлюдяването на малките населени места и пренаселването на големите градове. За целта при оформянето на бъдещия пакет за кохезионната политика е залегнало балансираното регионално развитие и  развитие на териториите, което е и един от приоритетите на българското председателство. „България съсредоточава усилията си за честен и открит политически дебат за бъдещето на политиката на сближаване и за запазването на нейната важна роля след 2020 г., като отчита нарастващата необходимост по отношение опростяване на правилата и по-голяма ориентираност към резултатите и ефектите от прилаганите мерки“, коментира тя.  „Програмата ESPON играе важна роля за европейско териториално сътрудничество. През текущия и предишните програмни периоди програмата успя да популяризира и насърчи европейското териториално измерение, като предостави доказателства, трансфер на знания и обучения на публичните органи и други участници на различни равнища в цяла Европа, каза още Николова.

Вижте още

Вицепремиерът Симеонов: Средното образование да се обвърже с икономическите нужди

ivan

Емил Караниколов: Целта ни е максимална защита на държавния интерес в ЕмКо

ivan

Шефът на КЕВР: Цената на петрола може да оскъпи природния газ у нас

ivan

Напишете коментар