Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

920 лв. става стартовата учителска заплата

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на учителските синдикати и работодателски организации подписаха днес Колективния трудов договор (КТД) в системата на предучилищното и училищното образование.

В него е заложено увеличение на минималните заплати на учителите и останалите педагогически специалисти е от 760 лв. на 920 лв. След него старшите учители и възпитатели трябва да получават стартови възнаграждения от 955 лв., а главните – от 1005 лв.

Увеличението е планирано от 1 януари 2019 година, но при добро финансово изпълнение на бюджета може да влезе в сила от началото на следващата учебна година, съобщи пресцентърът на МОН.

Допълнителни възнаграждения са заложени за педагозите, които участват в екипите за обхват и приобщаване на деца и ученици в образователната система по междуинституционалния механизъм. Предвижда се учителите наставници, класните ръководители, учителите, които се занимават с документацията и консултации с родители в детските градини, както и педагозите, които обучават деца със специални образователни потребности, също да получават средства над заплатите си.

В документа е записано повишаване на средствата за квалификация на преподавателите, като те трябва да бъдат не по-малко от 1,2% от парите за заплати на педагогическия персонал.

Планува се увеличение още за лекторски часове, безплатна храна в детските градини и за подготвителните групи в училищата, както и за работно облекло на учителите. Продължава и политиката за разкриване на нови работни места в училищата и детските градини за психолози, педагогически съветници или социални педагози, информират от МОН.

Вижте още

Тол системата ще бъде тествана от 15 май

ivan

Google инвестира над 10 млрд. долара в офиси в САЩ

leni

Норвежкият престолонаследник давал незаконно апартаменти под наем

admin

Напишете коментар