Invest Build Media
Инвестиции

Стартира проект за нов инвестиционен фонд за рисков капитал BrightCap

Министърът на икономиката Емил Караниколов и заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд Роджър Хавенит подписаха споразумение с фонд мениджъра BrightCap за дялово инвестиране в български компании.

В следващите пет години фондът, който ще е с капитал от 25 млн. евро, ще подкрепя малки и средни предприятия от България чрез дялови инвестиции. 20 млн. евро от сумата е национално финансиране – по линия на Инициативата JEREMIE , а 5 млн.евро – частно. Подкрепа ще има за иновативни предприятия в началната фаза на развитието им. Между 500 000 евро и три милиона евро ще се предоставят за малките и средни компании по линия на фонда, а за стартиращите – до 200 000 евро.

Роджър Хавенит посочи, че досега по линия на Инициативата JEREMIE, управлявана съвместно с Европейския инвестиционен фонд, са подкрепени в България пет фонда в периода 2007 – 2013 г.. Тогава предприятията са привлекли над 75 млн. евро, инвестирани в 210 предприятия, от тях 191 стартиращи предприятия, коментира министър Караниколов.

Подписването на споразумението е поредната важна крачка на министерството за укрепване на инвестиционната среда в България, каза министърът. Дяловите инвестиции означават и спечелено доверие на частните инвеститори, които виждат потенциал за развитие в съответните компании, възможностите за интернационализация чрез партньорство и навлизане на нови пазари, коментира Караниколов.

Хавенит и Караниколов са обсъдили днес и плана „Юнкер“. „България е номер две в рамките на този план, ако се сравнят инвестициите спрямо БВП“, каза Хавенит. Нашата амбиция е да направим България номер едно, допълни той.

В отговор на въпрос министърът каза, че Българската агенция за инвестиции работи по над 20 проекта за близо 400 млн. лева, в рамките на които ще бъда разкрити над 2000 работни места, при това не само в София, Пловдив и Стара Загора. Той каза още, че има засилен интерес към индустриалните зоните и по-специално към новия модел – изграждане на инфраструктура и след това предлагане на инвеститорите. Преди основно логистични фирма идваха да инвестират в България, посочи министърът и информира, че към момента инвестициите са в секторите „производство“ и „високи технологии“, които създават продукти с висока добавена стойност.

Вижте още

Автобусните превозвачи отменят планирания си протест

ivan

Регионалният министър обещава тол системата да е факт в обозрими срокове

ivan

От Чехия дават безлихвен заем на ЧЕЗ за изграждането на нов ядрен енергоблок

viktoria

Напишете коментар