Invest Build Media
Инвестиции

БСК отчете тотален срив на чуждите инвестиции в България

През последните годни наблюдаваме тотален срив на чуждите инвестиции в България, каза пред журналисти днес Радосвет Радев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара (БСК).

Общият обем на инвестициите в България в периода 2007 – 2017 остава сравнително константен – около 18 млрд. лева годишно, с пик през 2008 година, когато достигат 24 млрд. лева. През 2017 година общите инвестиции са били 18.947 млрд. лева, като чуждите инвестиции са 1858 млн. лева /9,8 на сто/, а местните – 17 089 млн. лева /90.2 на сто/. През 2007 година, например общите инвестиции в страната са били 17 962 млн. лева, като чуждите инвестиции са били 98,6 на сто. През годините оттогава делът на преките чуждите инвестиции постепенно пада, отчита БСК.

Делът на местните инвестиции в общия обем на инвестициите нараства драстично при успореден срив на чуждите инвестиции.

Камен Колев, зам-председател на БСК, посочи, че страната ни е декапитализирана, с очевидна нужда от инвестиции. Стандартите показват, че преките чужди инвестиции в една държава трябва да бъдат 10 процента от брутния вътрешен продукт. Това означава, че за България те трябва да са 10 млрд. лева /около 100 млрд. лева е БВП за 2017 година/, а сега сме много под тази граница.

За 2018 година виждаме, че два пъти падат преките чужди инвестиции, съобщи Колев. Те са били 500 млн. лева през първата половина на 2017 година, а за първото полугодие на 2018 година – 250 млн. лева, посочи Камен Колев, като цитира данни на БНБ.

През 2017 година парите, изпратени от наши сънародници в чужбина, вече сериозно надхвърлят размера на преките чужди инвестиции. БНБ отчита преводите над 2000 лева, като внесени по-малки суми и тези в брой никой не отчита. Тези пари най-вече отиват за потребление, само малка част са за инвестиции, но и така имат положителен ефект върху икономиката, каза Колев. Чуждите инвестиции са най-вече /една пета/ в преработващата промишленост. Недвижимите имоти, банковите услуги и застраховките също са браншове с чужди инвестиции, посочи той. Спрямо страните от региона България е преди Румъния като процент чужди инвестиции в БВП, но разликата е била много по-голяма предишните години. Изоставаме обаче значително от Сърбия и Хърватия, каза Камен Колев.

Радосвет Радев предложи да направим някои от най-тежките инфраструктурни проекти през концесии, а и строежът на АЕЦ-те биха дръпнали размера на преките чужди инвестиции до необходимите равнища. Тежката администрация, корупцията и големият брой разрешителни и сертификати пречат на по-малките инвеститори, посочи Камен Колев.

Снимка: Дарик

Вижте още

Софтуерна фирма спонсорира танцов фестивал, посветен на Пловдив

ivan

Бизнесът недоволства от уредбата за наемането на хора с увреждания

ivan

Месото у нас скъпо, а колбасите евтини! Възможно ли е това?

ivan

Напишете коментар