Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Държавата иска въглищните топлоцентрали да продължат да работят

При спазване на екологичното законодателство държавата иска да продължи експлоатацията на термичните централи, защото те гарантират енергийната сигурност на България. Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков на дискусия „Интегриран национален план за енергетика и климат за периода до 2030 г.“ в София. По думите му тези централи участват средногодишно с над 40 процента в енергийния микс на страната.

Пети и шести на АЕЦ „Козлодуй“ е вторият компонент, който участва в енергийния микс в страната, посочи Жечо Станков. По тази причина са записани стъпки за удължаването на експлоатацията на двата блока.

Министерството на енергетиката ще продължава да полага усилия за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. „Истинската ни независимост в сектора природен газ ще бъде постигната, когато има достатъчно количества местен добив, които да покриват най-малко консумацията на територията на страната“, добави Станков.

Нивото на междусистемна електроенергийна свързаност, което е определено за държавите членки на ЕС като цел за 2030 г., е от поне 15 процента, но България си е поставила да постигне 22 процента, допълни зам.-министърът на енергетиката.

Национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия е през 2030 г. да достигне 25 процента. Задължителната цел на европейско ниво е 32 процента, добави Жечо Станков. Според него напълно е възможно България да достигне тези 25 процента. Доказателство за това е, че страната ни е задминала целта от 16 процента още през 2012 г., която е била поставена за предния период, и в момента 19 процента е енергията от възобновяемите енергийни източници. Станков изтъкна, че България се е отказала от модела на дългосрочните договори за изкупуване и тарифите за премии. Затова ще се работи за максимално намаляване на административните такси за инвестиции в този сектор. Освен това ще се направи всичко възможно да се запазят стимулите, насочени към битовите потребители, за изграждане на малки ВЕИ инсталации.

Държавата си е поставила до 2030 г. да постигне националната цел за енергийна ефективност 27 на сто, посочи още зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков.

Вижте още

Продадоха китайски чайник на 250 г. за близо 3.5 млн. долара

admin

Най-скъпият небостъргач в Турция с нов собственик

leni

БДЖ обновява 20% влаковете с подкрепата на „Дойче бан“

Напишете коментар