Invest Build Media
Image default
Без категория

Офис сграда „Саут парк билдинг“, кв. Лозенец, София – „Арт е строй“

„Саут парк билдинг“ е изпълнение на строително-инвестиционна компания „Арт е строй“. Сградата е номинирана в категорията „Бизнес строителство“. Тя е един от големите проекти на компанията, завършена е през 2018 г.

„Саут парк билдинг“ е реализирана в модерен стил, който допълва архитектурния дух на съседните офис сгради на Арт Е Строй, и същевременно е  различен от наложените стандарти за офис сгради. Акцент в нея е богатото озеленяване на големите тераси, откъдето се разкрива гледка към Витоша.

Общите части са  изпълнени с настилка от гранит и мрамор. Фасадата е съчетание между камък, стъклена окачена фасада и елоксиран алуминии.

Високият клас изолация в комбинация с дограмата свеждат температурните загуби в офисите до минимум.

Сградата е с РЗП 13 000 кв. м, разпределена между девет надземни нива – офиси и магазини и две подземни нива със 110  паркоместа и складове, както и 20 външни паркоместа.  За луксозния вид на партера допринася нестандартната и раздвижена визия на рецепцията в комбинация с водна завеса и богато озеленена стена.

Сградата разполага с три луксозни високоскоростни асансьора „Коне“ с вместимост 13 души всеки и стълбище с достъп до подземния паркинг.

Начело с управителя инж. Емил Терзиев „Арт е строй“ до момента има завършени над 40 административни и жилищни сгради в най-престижните райони на столицата.

***

South Park Office Building, Lozenets District, Sofia – Art е Stroy

South Park Building is an implementation of the construction and investment company Art е Stroy. The building is nominated in the category „Business Construction“. It is one of the biggest projects of the company, completed in 2018.

„South Park Building“ is constructed in a modern style, which complements the architectural spirit of the neighboring office buildings of Art E. Stroy, and at the same time is different from the imposed standards for office buildings. The accent in it is the rich landscaping of the large terraces, which reveals a view of Vitosha Mountain.

The common areas are made of granite and marble. The facade is a combination of stone, glass suspended facade and anodized aluminum.

The high class of insulation in combination with the joinery reduces the temperature losses in the offices to a minimum.

The building has an area of ​​13,000 square meters, distributed between nine above-ground levels – offices and shops and two underground levels with 110 parking spaces and warehouses, as well as 20 outdoor parking spaces. The non-standard and lively vision of the reception in combination with a water curtain and a richly landscaped wall contributes to the luxurious look of the ground floor.

The building has three luxury high-speed elevators „Kone“ with a capacity of 13 people each and a staircase with access to the underground parking.

Led by the manager Eng. Emil Terziev, Art e Stroy has so far completed over 40 administrative and residential buildings in the most prestigious areas of the capital.

Вижте още

Има ли списък със застрашени професии, които може да изчезнат до 2030г.?

viktoria

Вредните емисии по света с най-големия си спад от Втората световна война насам

Шеф Никола от „Хелс Китчън“ устрои звездна кулинарна битка – СНИМКИ

Напишете коментар