Invest Build Media
Image default
Без категория

Детска градина – Нови Искър – строителна фирма „Градив“

„Строеж на детска градина “ в квартал „Курило“, гр. Нови Искър, е дело на строителна фирма „Градив“. Инвеститор на проекта е СО – район „Нови Искър“. Началото на строежа е поставено през месец октомври 2018 г. и е финализиран през месец декември 2019 г. Сградата е направена по проект на арх. Сратков.

Иновативния проект за сграда, предназначена за детска градина съчетава нестандарна форма с оригинално цветоно решение на фасадата и вътрешния интериор. Общата разгърната плащ на обекта е 3000 кв.м. Сградата е съставена от два корпуса, свързани с разделителна фуга: Корпус А – на три етажа – подземен сутерен и два надземни етажа, Корпус Б – на два етажа.

Изградени са кухня, перално помещение, игрален и физкултурен салон. Сградата достига клас на енергийна ефективност „Б“, постигнат чрез следните решения:

Изпълнение на окачени фасади с 32 см. стъклопакет; Поставяне на 14 см. вата по фасади; Поставяне на 15 см. вата по тераси; Поставяне на 20 см. вата по покрис; Поставяне на термопомпа с конвекторна система за отопление; Поставяне на ресооператорна система за приток на свеж въздух.

На двора от 6000 кв. м са изградени шест детски площадки, спортно игрище и градинска част. При изпълнението на сградата са спазени всички норми за електро и пожаробезопасност.

***

„Construction of a kindergarten“ in the „Kurilo“ neighborhood, Novi Iskar, is the work of the construction company „Gradiv“. The investor of the project is Sofia Municipality – Novi Iskar region. The beginning of the construction was set in October 2018 and was finalized in December 2019. The building was designed by arch. Сратков.

The innovative project for a building designed for a kindergarten combines an unusual shape with an original color scheme of the facade and the interior. The total area of ​​the site is 3000 sq.m. The building consists of two buildings connected by a dividing joint: Building A – on three floors – underground basement and two above-ground floors, Building B – on two floors.

There is a kitchen, laundry room, games room and gym. The building reaches energy efficiency class „B“, achieved through the following solutions:

Execution of suspended facades with 32 cm double glazing; Placing 14 cm of cotton wool on facades; Placing 15 cm of cotton wool on terraces; Applying 20 cm of cotton wool on the floor; Installation of a heat pump with a convector heating system; Installation of a resoperator system for fresh air supply.

In the yard of 6000 sq. M are built six playgrounds, a sports field and a garden. During the construction of the building all norms for electrical and fire safety are observed.

Вижте още

Най-възрастната европейка пребори коронавируса без никакви симптоми

Нови възможности за клиентите си предлагат българските банки

leni

Ресторант „Зелената къща“ – Ботевград – „Миодизайн“

Напишете коментар