Invest Build Media
Image default
Без категория

Спа комплекс „Белчински извор“ – „Ателие“ 360

Разположен в подножието на планините Рила, Верила, Витоша и Плана,  Спа комплекс „Белчински извор“  в село Белчин предлага на своите гости домаш уют, пълно спокойствие и прекрасни гледки в луксозната обстановка на своя съвременен интериор с традиционни елементи. На този етап итериорната разработка включва ресторант с капацитет 120 места, многофункционална и ВИП зала, спа център с басейн и външна термална зона, лоби, както и луксозни вили за настаняване. Интерорните решения в комплекса са изцяло подчинени на доминиращата видима дървена покривна конструкция на сградата.

В изграждането на вътрешните пространства се преплитат уменията на старите местни майстори и технологичният напредък на съвремието. Изчистените линии и строгата функционалност на пространствата се балансират с топлите дървени обшивки, приглушеното индиректно осветление, нежните шевици финно вплетени в текстурата на  стените и естествено тъканите текстили. Масивните дъбови плотове и грубите каменни облицовки придават тежест в интериора, а декоративните пана от плет създават усещане за лекота и навяват спомени по отминали времена.

Интериорът е потънал в зеленина, каскадно падаща от множеството кашпи, а мащабните вертикални градини са основнен акцент допринасящ за еко концепцията на комплекса.

Естествените материали щедро използвани в целия комплекс са устойчиви във времето, имат уникално излъчване и подбрани правилно дават незабравим облик и стойност в интериора.

Инвеститор е Белчин парк  ЕООД, изпълнител ГБС АД, проектантски екип: Мими Фъркова („Ателие“ 360) – интериорен дизайнер, арх. Борислава Манолова, арх. Христо Тритаков.

***

Spa complex „Belchinski izvor“ – „Atelier“ 2000

 

Located at the foot of the Rila, Verila, Vitosha and Plana mountains, the Belchinski Izvor Spa Complex in the village of Belchin offers its guests home comfort, complete tranquility and wonderful views in the luxurious atmosphere of its modern interior with traditional elements. At this stage the interior development includes a restaurant with a capacity of 120 seats, a multifunctional and VIP hall, a spa center with a swimming pool and an outdoor thermal area, a lobby, as well as luxury villas for accommodation. The interior solutions in the complex are completely subordinated to the dominant visible wooden roof structure of the building.

The skills of the old local masters and the technological progress of modernity are intertwined in the construction of the interior spaces. The clean lines and the strict functionality of the spaces are balanced by the warm wood paneling, the dimmed indirect lighting, the delicate embroideries finely woven into the texture of the walls and the naturally woven textiles. The massive oak countertops and rough stone cladding add weight to the interior, and the decorative panels of hedges create a feeling of lightness and evoke memories of times gone by.

The interior is immersed in greenery, cascading from the many pots, and the large vertical gardens are the main focus contributing to the eco concept of the complex.

The natural materials generously used throughout the complex are durable over time, have a unique radiance and properly selected give an unforgettable look and value in the interior.

The investor is Belchin Park EOOD, contractor GBS AD, design team: Mimi Farkova – interior designer, arch. Borislava Manolova, arch. Hristo Tritakov.

 

Вижте още

„Кристъл резиденс“ – кв. „Редута“, София – „Аркада строй инвест“

Брейн Сторм Консулт с трето издание на бизнес коктейл-форум „Сподели успеха си с нас“

ivan

„Преоткрий България“ – опит за спасение на туристическия сезон

leni

Напишете коментар