Invest Build Media
Image default
Без категория

Мултифункционален конгресен център – Казанлък – ЕКАБО

Мултифункционален конгресен център гр. Казанлък е номиниран в категорията „Строителство на многофункционални сгради“. Разработен е от архитектурно бюро ЕКАБО с архитект Пано Козаров. Обектът трябва да се застрои на площ от 4500 кв. м., като се състои от 5 жилищни блокчета, столова и спортен център, конгресен център и лаборатории. Блоковете са 2 типа – хотелски стаи и общежития за постоянно пребиваване.

Столовата част и спортният център са проектирани така, че лесно да се превръщат в двуетажен експозиционен център. Конгресният център е за 240 души, а лабораториите и симулационните центрове са 6 на брой по 80 кв. м.

***

Multifunctional Congress Center Kazanlak is nominated in the category „Construction of multifunctional buildings“. It was developed by the architectural bureau EKABO with architect Pano Kozarov. The site should be built on an area of ​​4500 square meters and consists of 5 blocks of flats, a dining room and a sports center, a congress center and laboratories. The blocks are of 2 types – hotel rooms and dormitories for permanent residence.

The dining area and the sports center are designed so that they can easily be turned into a two-storey exhibition center. The congress center is for 240 people, and the laboratories and simulation centers are 6 in number of 80 square meters.

Вижте още

„Гео Център“ – кв. „Манастирски ливади“, София – „Геострукт“

В очакване на Коледa – Москва, Русия (СНИМКИ)

Еднофамилна къща – Карлово – „Миодизайн“

Напишете коментар