Invest Build Media
Image default
Без категория

Bright Consulting New Office – София – „Брайт Консултинг“

Луксозният офис на компанията „Брайт Консултинг“ (Bright Consulting) е номиниран в категорията „Арт строителство, архитектура и дизайн“.

Офисът е разположен на площ от 1100 кв. м и има за цел да създава по-добра офисна среда.

Проектът е разработен и завършен за общо 5 месеца през 2019 г. Основната идея на дизайна е да покаже естествените цветове и материали, които разцъфтяват заедно с цветовете на компанията и пресъздават усещането за модерната планинска хижа – нещо като симбиозата между природата и работната среда.

Офисът е разделен на 5 основни зони – рецепция, работни зони, зали за срещи и обучения, зони за неформални срещи и зони за релакс. Всяка зона и стая представляват ценностите на компанията и техните „ярки“ идеи за това как ще се осъществява работният процес в слънчева и уютна атмосфера.

Боядисан в бяло бетон на тавана и светла височина от 340 см, стъклени врати с височина 3 метра и елегантни бели рамки, правят офиса просторен и обединяват всички пространства в един жив организъм. Дървените греди като осветителни тела и други планински елементи помагат за създаването на уникално офисно пространство, където служителите на Bright Consulting могат да работят със страст и свобода.

Новият дом на „Брайт Консултинг“ е проектиран като пространство, където можете да се чувствате като у дома си, да работите с радост, да се свързвате свободно със съмишленици и да направите въздействието което желаете.

***

Bright Consulting New Office – Sofia – Bright Consulting

 

The luxury office of Bright Consulting has been nominated in the Art of Construction, Architecture and Design category.

The office is located on an area of ​​1100 square meters and creates a better office environment.

The project was developed and completed in a total of 5 months in 2019. The main idea of ​​the design is to show the natural colors and materials that bloom with the company’s colors and recreate the feeling of a modern mountain hut – something like a symbiosis between nature and work environment.

The office is divided into 5 main areas – reception, work areas, meeting and training rooms, areas for informal meetings and relaxation areas. Each area and room represents the company’s values ​​and their „bright“ ideas about how the work process will be carried out in a sunny and cozy atmosphere.

Painted in white concrete on the ceiling and a clear height of 340 cm, glass doors 3 meters high and elegant white frames, make the office spacious and unite all the spaces in one living organism. Wooden beams such as lighting fixtures and other mountain elements help to create a unique office space where Bright Consulting employees can work with passion and freedom.

The new home of Bright Consulting is designed as a space where you can feel at home, work with joy, connect freely with like-minded people and make an impact that

 

Вижте още

С Брекзит свършва евтиното пазаруване от Великобритания

Заподозряха „Амазон“, че шпионира собствения си персонал

Ще разследват банката зад Apple card

leni

Напишете коментар