Invest Build Media
Image default
Без категория

Жилищен комплекс „SoHome“ – София – RT CONSULT

So home Residential Park е жилищен комплекс, дело на RT Consult, с пететажни сгради, магазини, ресторант, детски център и подземни гаражи в местност „НПЗ – Хладилника“, район „Лозенец“, София. Инвеститор е „ХЪС ИНВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД. Очаква се въвеждане в експлоатация на Етап 1 – Сгради 6, 7, 8 и 9 месец септември 2021 г. Застроената площ е 10 525,34 кв. м, РЗП подземно –  46 603,55 кв. м, РЗП надземно – 62 043,11 кв. м.

So home Residential Park  e изцяло вдъхновен от зелената си околна среда. Той е в непосредствена близост до Ловен парк и до Софийски зоопарк. Елементите, които определят архитектурната идея, са гората и градът, а гледката към Витоша предоставя още един природен елемент в контекста на архитектурната композиция.

Жилищният комплекс се състои от 9 жилищни сгради, като Сгради 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 имат изцяло жилищни функции на всички нива, Сгради 8 и 9 са с партери с магазини, ресторант и детски център. Комплексът осигурява 647 бр. жилища. Проектиран е общ подземен паркинг под всички сгради, осигуряващ 787 паркоместа.

На партерно ниво в комплекса пешеходецът е с приоритет – обособени са озеленени паркови пространства с детски площадки, осигуряващи просторна и спокойна среда за отдих.  Достъпът за автомобили се осъществява посредством 4 рампи към подземния паркинг.

Въпреки голямата площ на комплекса – 50 дка, сградите са пететажни и по никакъв начин не пречат на ослънчаването и гледките в околната си среда.

Иновативна е фасадната система, избрана за жилищен комплекс в България с подобни размери. Основният облицовъчен материал е клинкерът. Той има напълно натурален произход и поради това се вписва чудесно в обстановката. Фасадите са вентилируеми, с изолация от минерална вата. За получаване на висока енергоефективност, е избран висок клас алуминиева дограма Schüco или REYNAERS с прекъснат термомост и троен стъклопакет.

Естетиката на този проект се корени в близостта и уважението към природните елементи – гората и планината. Акцентът върху щедрото включване на разнообразни междублокови пространства в жилищния комплекс поддържа това усещане за естествена среда на обитаване. Детайлно са разработени 23 дка паркове, градини, водни огледала, фонтани и 7 детски площадки.

Естетическата стойност на проекта е в опита за симбиоза между природната среда и пространствата, създадени от хората.

***

So home Residential Park is a residential complex, the work of RT Consult, with five-floor buildings, shops, a restaurant, a children’s center and underground garages in the area „NPZ – Hladilnika“, Lozenets district, Sofia. The investor is HUS INVEST SOFIA EOOD. It is expected to be put into operation of Stage 1 – Buildings 6, 7, 8 and 9 in September 2021. The built-up area is 10 525.34 sq. M, total area underground – 46 603.55 sq. M, total area above ground – 62 043, 11 sq. M.

So home Residential Park is entirely inspired by its green environment. It is close to Loven Park and the Sofia Zoo. The elements that define the architectural idea are the forest and the city, and the view of Vitosha Mountain provides another natural element in the context of the architectural composition.

The residential complex consists of 9 residential buildings, as Buildings 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 have entirely residential functions at all levels, Buildings 8 and 9 have ground floors with shops, a restaurant and a children’s center. The complex provides 647 pcs. housing. A common underground parking lot has been designed under all buildings, providing 787 parking spaces.

On the ground floor level in the complex the pedestrian has priority – there are green park spaces with playgrounds, providing a spacious and peaceful environment for recreation. Access for cars is through 4 ramps to the underground parking.

Despite the large area of ​​the complex – 50 decares, the buildings are five-storey and in no way interfere with the sun and the views in their environment.

The facade system chosen for a residential complex in Bulgaria with similar dimensions is innovative. The main cladding material is clinker. It has a completely natural origin and therefore fits perfectly into the setting. The facades are ventilated, with mineral wool insulation. To obtain high energy efficiency, high-class aluminum joinery Schüco or REYNAERS with interrupted thermal bridge and triple glazing has been selected.

The aesthetics of this project is rooted in the closeness and respect for the natural elements – the forest and the mountains. The emphasis on the generous inclusion of various inter-block spaces in the residential complex maintains this feeling of a natural living environment. 23 decares of parks, gardens, water mirrors, fountains and 7 playgrounds have been developed in detail.

The aesthetic value of the project is in the attempt for a symbiosis between the natural environment and the spaces created by humans.

Вижте още

България е на второ място в Европейския съюз по рециклиране на пластмаса

leni

Над 55 млн. лв. ще отидат за предлагане на нови социални услуги

ivan

Заподозряха „Амазон“, че шпионира собствения си персонал

Напишете коментар