Invest Build Media
Image default
Без категория

Локи Бета – с. Нови хан – „Елементари“

з

Комплекс „Локи Бета“ е номиниран в категория „Идеен архитектурен проект“. Строител и инвеститор е „Елементари“ ООД, а архитект – Виктор Чолаков. Комплексът е позициониран в софийското поле, село Нови Хан. Проектът представлява комплекс от отворен тип придобиване на собственост върху реализираното право на строеж и правото на собственост върху земята. Локи Бета покрива всички европейски стандарти на еднофамилни жилища. Проектът се отличава с привлекателна инфраструктура, училища, детски градини и магазини. Клиентите ще имат избор от три екстериорни и четири опционални интериорни варианта.

Проектът ще притежава собствен сондаж с дълбочина 90 метра, изграждане на отделен воден кръг за проекта с цел гарантиране на дебит и избягване на загуби от остарялата водоснабдителна мрежа. Изграждане на нов трафопост АВВ, захранен директно от магистралното трасе. Пътищата ще бъдат изпълнени по технологията Elastopave на BASF с общо дължина 814 метра с улично LED осветление и обособени места за кофи за отпадъци – вечнозелен плет.

Планинска е гледката югозапад и запад. Проектът ще бъде реализиран чрез последно поколение композитна строителна технология: гаранционен срок на конструкцията 100 години, гаранционен срок на довършителните работи 10 години, земетръсоустойчивост 9+ по Рихтер. Енергоефективност А+ и огнеустойчивост REI 120. Къщите са с отворен преден и затворен заден двор. Всяка от тях може да има покрито и открито паркомясто, прилежаща земя между 470 и 530 кв. м.

***

Loki Beta complex is nominated in the category „Conceptual architectural design“. The builder and investor is Elementari OOD, and the architect is Viktor Cholakov. The complex is positioned in the Sofia field, the village of Novi Han. The project is a complex of open type acquisition of ownership over the realized right of construction and the right of ownership over the land. Loki Beta covers all European standards of single-family homes. The project has an attractive infrastructure, schools, kindergartens and shops. Customers will have a choice of three exterior and four optional interior options.

The project will have its own drilling with a depth of 90 meters, construction of a separate water cycle for the project in order to ensure flow and avoid losses from the obsolete water supply network. Construction of a new ABB substation, supplied directly from the highway. The roads will be made using BASF’s Elastopave technology with a total length of 814 meters with LED street lighting and separate places for waste bins – evergreen hedges.

The view is mountainous southwest and west. The project will be realized through the latest generation of composite construction technology: warranty period of the structure 100 years, warranty period of the finishing works 10 years, earthquake resistance 9+ according to Richter. Energy efficiency A + and fire resistance REI 120. The houses have open front and closed backyard. Each of them can have a covered and open parking space, adjacent land between 470 and 530 square meters.

 

Вижте още

Николина Ангелкова: Повечето полицаи това лято ще са на Слънчев бряг

ivan

Само за 2 дни близо 400 са получените заявления по новата мярка „Запази ме“

„Княжево смарт“ – София – „ТОБО груп“

Напишете коментар