Invest Build Media
Без категория

До края на декември може да се ползват данъчните облекчения за деца

До края на декември хората може да ползват данъчните облекчения за деца чрез работодателя си.

Облекчението за деца намалява годишните облагаеми доходи с 200 лв. за едно дете до 18 г., с 400 лв. – за две, и с 600 лв. за три или повече деца. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, данъците на родителя ще бъдат намалени съответно с 20 лв., 40 лв. и 60 лв. Данъчното облекчение за деца с увреждания намалява годишните облагаеми доходи с 2000 лв. за дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане, а дължимите данъци ще бъдат намалени с 200 лв.

Две са декларациите за ползване на облекчението – за деца и за деца с увреждания. Отпадна изискването за представяне на декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Ако доходите на единия родител не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер, разликата може да бъде ползвана от втория родител с подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не декларира, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Най-лесният начин за проверка на задълженията е чрез справка през сайта на НАП с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи безплатно от всеки офис на НАП.

Данъчните облекчения за деца могат да се ползват по два начина. Първият е чрез работодателя по основно трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите до 31 януари 2021 г. В този случай работникът трябва да предостави на работодателя си декларация за облекчението и останалите документи до 31 декември. За деца с увреждания трябва да се приложи копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Вторият начин е с подаване на годишна данъчна декларация до 30 април 2021 г. Към нея се прилага декларацията за облекчение за деца. Към датата на подаване на декларацията родителят не трябва да има задължения към хазната.

Вижте още

Очакват 400 000 българи да пътуват по Коледа и Нова година в страната

admin

Заподозряха „Амазон“, че шпионира собствения си персонал

Има ли списък със застрашени професии, които може да изчезнат до 2030г.?

viktoria

Напишете коментар