Invest Build Media
Image default
Без категория

Сграда „Клок тауър резидънс“, кв. „Бъкстон“, София – ЕКАБО

 

Многофамилна жилищна сграда, проектирана от арх. Пано Козаров (архитектурно студио ЕКАБО). Обектът представлява сграда от пета категория – собствен урегулиран поземлен имот УПИ IX 290, кв. 265 А, район „Витоша“, София.

Предвижда се сградата да е разположена с минимален отстъп от уличните регулационни линии от северната и източна регулация на 3 метра, а от западната и южната – минимум на 5 метра. Височината на многофамилната жилищна сграда е определена с кота корниз от 15 метра. Подземният паркинг е достъпен за пешеходци от стълбищната клетка чрез самозатварящи се врати. Достъпът за автомобили е осигурен с асансьор. Обектът е на 6 жилищни етажа – 15 апартамента, 2 броя офиси, 12 паркоместа в подземен паркинг, 6 броя паркоместа в двор, 21 броя велосипедни клетки клас 1. Проектирани са 2 типа апартаменти – двустайни и тристайни. По фасадите е предвидена декоративна минерална мазилка, декоративни елементи, балконите са с парапет от ковано желязо, петкамерна PVC дограма.

В планово отношение е постигнато основно изложение юг-изток. Конструкцията на сградата е монолитна, смесена стоманобетонова. Фасадите на сградите са решени с топлоизолация EPS 10 см. Фасадата е с голяма надеждност по отношение на продължителността на експлоатация и ниските разходи за поддръжка. Сградата е решена с плосък покрив. За всяко жилище е предвидено складово помещение в самото жилище или извън него. РЗП 1130 кв. м.

***

Multi-family residential building designed by arch. Pano Kozarov (architectural studio EKABO). The site is a building of the fifth category – own regulated land plot LPR IX 290, quarter 265 A, Vitosha district, Sofia.

It is envisaged that the building will be located with a minimum distance from the street regulation lines from the northern and eastern regulation of 3 meters, and from the western and southern – at least 5 meters. The height of the multi-family residential building is determined by the cornice elevation of 15 meters. The underground car park is accessible to pedestrians from the stairwell through self-closing doors. Access for cars is provided by elevator. The site has 6 residential floors – 15 apartments, 2 offices, 12 parking spaces in the underground parking lot, 6 parking spaces in the yard, 21 bicycle cages class 1. There are 2 types of apartments – one and two bedroom. The facades are decorated with decorative mineral plaster, decorative elements, the balconies have a wrought iron railing, five-chamber PVC windows.

In terms of planning, a major south-east exposure has been achieved. The construction of the building is monolithic, mixed reinforced concrete. The facades of the buildings are solved with EPS 10 cm thermal insulation. The facade is very reliable in terms of duration of operation and low maintenance costs. The building has a flat roof. For each dwelling there is a storage room inside or outside the dwelling. Total area 1130 sq. m.

Вижте още

Учени създадоха софтуер, който разпознава рано дали кашлицата е от коронавируса

Локи Бета – с. Нови хан – „Елементари“

Хотел „Вила дела Роса“ – Разград – ЙОКЕТА-КО ООД

Напишете коментар