Invest Build Media
Имоти и строителство

15% спад в строителната продукция за април

Спад от 15% на строителната продукция през април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година, отчитат от НСИ.

През април 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4%, а от сградното строителство – с 0.2%

На годишна база е регистриран спад на календарно изгладения индекс през април 2020 г. както при сградното строителство – със 17.3%, така и при гражданското/инженерното строителство – с 11.7%

Промишленото производство намалява с 11.4% в сравнение с март 2020 година.

В сравнение със същия месец на миналата година намалението е с 15.7%.

През април 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост – с 13.2%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 9.6%, и в добивната промишленост – с 5.8%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 68.2%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 22.7%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 21.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели – с 19.5%.

Съществено увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия – с 6.8%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 3.8%.

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост – с 18.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 10.9%, а ръст – в добивната промишленост – с 9.3%.

По-значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – със 74.0%, производството, некласифицирано другаде – с 45.4%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – с 37.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – с 33.5%. Най-голямо увеличение е отчетено при производството на лекарствени вещества и продукти – с 19.3%.

Вижте още

180 хил. дневно глоба ще плаща строител заради лошия ремонт на градинката на СУ

ivan

Забраната за строежи във варненските курорти не се спазва

ivan

Повече от 1 млрд. са приходите от строителство в Бургаско

leni

Напишете коментар