Invest Build Media
Строителство

Намаляват административните процедури при получаване на разрешение за строеж

Без дебати Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за енергетиката, които намаляват административните процедури за получаване на разрешение за строеж и улесняват достъпа до електропреносната мрежа.

С промените в Закона за енергетика, внесени от Министерски съвет, се отнема съществуващата към момента възможност операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване. Тази възможност се заменя с възможност временно да се ограничи или преустанови достъпът на ползвателите при определени условия.

Ограничаването на достъпа се отнася за вече присъединени ползватели. С други изменения на закона се въвежда задължението при отказ от присъединяване на нови потребители, операторите изрично да мотивират писмено решението си. По този начин ще се гарантира по-голяма правна сигурност за ползвателите на енергийни услуги, смятат от правителството.

С друга група поправки в закона се облекчава режимът за изграждане на линейни енергийни обекти – електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, като към тях се включват и стълбовете. Тези енергийни обекти ще се изграждат вече въз основа на учредено сервитутно право. Предвижда се още възможността за възмездно придобиване на имоти – частна, държавна или общинска собственост, без търг или конкурс за изграждането или разширението на трафопостове и подстанции.

Вижте още

Отпускат 115.4 млн. лева за нов участък от Западната дъга на София

admin

51 км скоростна отсечка от българска жп линия ще струват 1 млрд. лева

ivan

18-метров робот строят в Япония

leni

Напишете коментар