Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

ЕК инвестира €1 млрд. в иновативни проекти за чисти технологии

Европейската комисия отправи първа покана за представяне на предложения за финансиране по линия на Фонда за иновации- една от най-големите програми за новаторски нисковъглеродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии, съобщава пресцентърът на ЕК.
В този първи кръг по набиране на проекти ще бъдат отпуснати 1 млрд. евро, които ще се вложат в идеи за чисти технологии, като целта на тази инициатива, е да се спомогне за навлизането на нови и полезни технологии.
За финансиране могат да кандидатстват проекти от всички държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия, стига да са от сектори, отговарящи на условията за финансиране. Средствата могат да се използват дори в случай, че проектът вече има спечелено друго публично финансиране, като например държавна помощ или по други европейски програми.
Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 октомври 2020 г. Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло.
Фондът за иновации ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид. Той ще насърчи екологосъобразното възстановяване чрез създаване, на местно равнище, на устойчиви с оглед на бъдещето професии, което ще проправи пътя към неутралност по отношение на климата и ще укрепи водещата роля на Европа в областта на технологиите в световен мащаб.
За периода 2020—2030 г. по линия на Фонда за иновации ще бъдат разпределени около 10 милиарда евро приходи от търгове за квоти за емисии в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии, в допълнение към неизплатените приходи от предшественика на Фонда за иновации — програмата NER300.

Вижте още

Модел на Фолксваген е най-продаваната нова кола в Европа за 2018 г.

ivan

199 зарядни станции за електромобили ще бъдат изградени в страната

Синдикатите предупреждават за недостиг на въглища за централите от Марица-изток

admin

Напишете коментар