Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

ЕК инвестира €1 млрд. в иновативни проекти за чисти технологии

Европейската комисия отправи първа покана за представяне на предложения за финансиране по линия на Фонда за иновации- една от най-големите програми за новаторски нисковъглеродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии, съобщава пресцентърът на ЕК.
В този първи кръг по набиране на проекти ще бъдат отпуснати 1 млрд. евро, които ще се вложат в идеи за чисти технологии, като целта на тази инициатива, е да се спомогне за навлизането на нови и полезни технологии.
За финансиране могат да кандидатстват проекти от всички държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия, стига да са от сектори, отговарящи на условията за финансиране. Средствата могат да се използват дори в случай, че проектът вече има спечелено друго публично финансиране, като например държавна помощ или по други европейски програми.
Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 октомври 2020 г. Проектите могат да бъдат подавани чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки, на който са публикувани повече подробности относно процедурата като цяло.
Фондът за иновации ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид. Той ще насърчи екологосъобразното възстановяване чрез създаване, на местно равнище, на устойчиви с оглед на бъдещето професии, което ще проправи пътя към неутралност по отношение на климата и ще укрепи водещата роля на Европа в областта на технологиите в световен мащаб.
За периода 2020—2030 г. по линия на Фонда за иновации ще бъдат разпределени около 10 милиарда евро приходи от търгове за квоти за емисии в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии, в допълнение към неизплатените приходи от предшественика на Фонда за иновации — програмата NER300.

Вижте още

САЩ ще инвестира един трилион долара в националната икономика

leni

Има ли как да се предпазим от източване на карта при онлайн пазаруване?

viktoria

Япония плаща по 100 000 йени на заселниците на три острова

admin

Напишете коментар