Invest Build Media
Туризъм и Екология

ЕК одобри субсидията за чартърните полети

Министерството на турицма получи нотификация от Европейската комисия (ЕК) за одобрение на целево субсидиране на чартърните полети, организирани от туроператорите до България.

Одобрението на схемата от Комисията беше задължително условие за прилагане на антикризисната мярка, насочена към подпомагане на един от най-засегнатите сектори, какъвто е туризмът.

„Изключително важно е тази мярка да подпомогне освен това лято и предстоящия зимен сезон, но и сезоните през 2021 и 2022 г., за да се възстанови изцяло най-засегнатият сектор“, коментира вицепремиерът и новоназначен министър на туризма Марияна Николова.

Помощта е субсидия със средства от държавния бюджет. Предоставяната помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от

Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19„.

Тя се предоставя на туроператори, които използват въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до нашата страна с цел туризъм. Субсидията е в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Тя е за всяка седалка, заета от турист, само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

От субсидията може да се възползват всички туроператори, независимо от местонахождението на тяхното седалище, които ползват услугите на въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз, издаден в Република България или друга държава член на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или трета страна.

Държавната помощ е за полетите от 14 май до 31 декември 2020 г. и представлява първа фаза от антикризисната мярка. Полетите, които ще се извършват през периода от 01 януари 2021 г. до 14 май 2022 г. ще са предмет на нова нотификация. Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 800 000 евро на предприятие по фаза 1 под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.

Държавната субсидия се отпуска съгласно чл. 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Нотификацията ще бъде представена от новия туристически министър Марияна Николова пред браншовите организации. Поканени са Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Обединение „Бъдеще за туризма“, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Сдружение „Туризъм“.

На страницата на Министерството на туризма се очаква да бъдат публикувани изискванията и необходимите формуляри и декларации.

Източник: news.bg

 

Вижте още

Контрол и проверка: СОС обявява завишен надзор в градския транспорт

На плажа в Турция: маските са задължителни

leni

Валери Симеонов се похвали, че акция „Тишина“ има дисциплиниращ ефект

ivan

Напишете коментар