Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Трябват ни 2,7 млрд. евро за приключването със старите съветски ядрени реактори

България ще има нужда от 2,7 милиарда евро, за да приключи напълно въпроса със старите съветски реактори в АЕЦ „Козлодуй“ (блокове 1-4). Това пише в доклад на Европейската сметна палата, представен днес. От посочената сума 348 милиона евро са национално финансиране.

Палатата препоръчва след 2020 г. програмата за закриването на старите съветски реактори у нас, в Словакия и Литва да бъде прекратена. Според палатата след 2020 г. може да бъде осигурявано финансиране от ЕС, само при ясен календар и разчет на необходимите дейности.

Досега ЕС осигурява средства за разглобяването и обезвреждането на осем реактора, четири от които работеха в АЕЦ „Козлодуй“. До 2020 г. ЕС е отделил 3,8 милиарда евро за необходимите дейности в трите държави. Палатата прогнозира, че тези дейности ще струват общо 5,7 милиарда евро. Тази сума би нараснала двойно, ако бъдат взети предвид разходите по съхранението на старото гориво. Европейската комисия заяви по-рано, че не може да се очаква увеличение на вече определеното финансиране.

В днешния доклад се посочва, че в Козлодуй, както и в словашката АЕЦ „Бохунице“, все още остава работа по събарянето на сградите, помещавали спрените реактори, за да може процесът да бъде окачествен като необратим. Допълва се, че сред предизвикателствата е нуждата да се търсят технически решения, неприлагани досега. Общ недостатък за трите държави е управлението на дейностите по обособяването на складове за използваното ядрено гориво.

Палатата призовава трите държави да възприемат подхода „замърсителят плаща“ и да бъдат в готовност сами да покрият разноските по съхранението на старото гориво. Допълва се, че за България досега се наблюдава недостиг във финансирането от 28 милиона евро.

Данните показват, че до 2020 г. за нашата страна ЕС отпуска 1,14 милиарда евро, като 293 милиона евро (най-малката сума досега) са залегнали в настоящия бюджет на Общността. Нашата страна получава 30 на сто от средствата, отпускани от ЕС по програмата за закриването на съветските реактори в трите държави. В документа се посочва, че 31 на сто от стойността на необходимите дейности у нас се покриват от държавния бюджет.

Вижте още

Три сценария за преодоляване на липсата на работна ръка в България

ivan

100 000 евро – новата средна цена за апартамент в София

ivan

Високотехнологични китайски компании в може да участват в София тех парк

ivan

Напишете коментар