Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

Спoред стратегия до 2050 г. трябва да бъде обновен 60% от жилищния фонд

Министерският съвет прие Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Тя е разработена във връзка с изискването за това от страна на ЕС към страните членки.

Проектът е разработен от Министерството на енергетиката съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Фонд мениджърът на финансови инструменти в България и с подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Предвижда се до 2050 г. да бъде обновен 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния. Очаква се това да доведе до спестяване на 7329 GWh енергия годишно, с което емисиите на парникови газове да намалеят с 3 274 453 тона СО².

Изпълнението на Стратегията ще доведе и до създаването на 17 600 нови работни места, както и допълнителен годишен ръст на БВП от 557 милиона лева към 2030 г. за периода 2021- 2030 г.

Стратегията съдържа преглед на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради на базата на статистически извадки. Определени са разходно ефективни подходи за обновяване, съобразени с вида сгради и климатичната зона. Разработена е пътна карта с индикатори за измерване на постигнатите резултати за периодите 2021-2030 г., 2031-2040 г. и 2041-2050 г.

Извършена е оценка на необходимото финансиране за постигане на целите на проекта на стратегия и са разгледани възможностите за използване на публично финансиране за привличане на допълнителни инвестиции от частния сектор.

Вижте още

Unique Estates стана ексклузивен партньор за България на Luxury Portfolio

admin

Повече от 50 хиляди са заетите в автомобилната индустрия у нас

ivan

Регионалното министерство прави ВиК фонд с 50 млн. лв. годишно за малките населени места

ivan

Напишете коментар