Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

От хранителни остатъци – да се прави гориво за самолети

Нов подход към производството на самолетно гориво от хранителни отпадъци има потенциала да намали сериозно въглеродните емисии от летенето, твърдят учени.

В момента по-голямата част от хранителните отпадъци, която се използва за производство на енергия по света, се конвертира в метан.

Учени в САЩ обаче са открили начин да превръщат тези отпадъци във вид парафин, който може да задвижва реактивни двигатели.

Авторите на ново проучване твърдят, че горивото намалява емисиите парникови газове със 165%, в сравнение с изкопаемите горива.

Този процент идва от намаляването на емисиите от въглерода от самолетите плюс емисиите, които се избягват, когато хранителните отпадъци не стигат до сметищата.

Авиационната индустрия в световен мащаб е изправена пред трудни решения относно това как да комбинира нарасналото търсене за полети с необходимостта бързо да бъдат намалени вредните емисии на сектора.

В САЩ в момента авиокомпаниите използват над 28 млн. тона самолетно гориво всяка година, като търсенето се очаква да се удвои до средата на века. В същото време те са поели ангажимент да намалят емисиите си от въглероден диоксид с 50%.

В това отношение напоследък се отдава все по-голямо внимание на подмяната на съществуващото самолетно гориво с устойчива алтернатива.

Британското правителство обяви състезание с награден фонд 15 млн. паунда (20.8 млрд. долара), за да насърчи компаниите да разработват самолетно гориво от отпадъчни продукти на домакинствата.

Настоящите методи за производство на зелено самолетно гориво се базират на подход, сходен с този за производството на биодизел за колите и камионите.

Той обикновено изисква използването на растителни масла, както и на отпадъчни мазнини за производството на синтетично гориво.

В момента е по-икономично тези масла и отпадъци да бъдат конвертирани в дизел, вместо в самолетно гориво, което изисква още една допълнителна стъпка, оскъпяваща продукта.

Сега учени твърдят, че са разработили алтернативен метод за превръщането на хранителни отпадъци, животински тор и отпадъчни води в реактивен въглеводород.

По-голямата част от този материал, наричан мокри отпадъци, в момента се превръща в метан. Учените обаче са намерили начин да прекъснат този процес, така че да се произвеждат летливи мастни киселини вместо метан.

След това учените са използвали форма на каталитично преобразуване, за да превърнат летливите мастни киселини в две различни форми на устойчив парафин.

Когато двете форми се комбинират, учените успели да смесят 70% от сместа с обикновено самолетно гориво, без да нарушават изключително строгите критерии за качество, които се налагат на самолетните горива.

Новото гориво може да окаже значителен ефект върху емисиите, тъй като не само ограничава въглеродния диоксид от изкопаемите горива, използвани от самолетите, но също така ни отървава от метана, който се отделя от сметищата, където се изхвърля храната, пише BBC.

Друго голямо предимство е, че това ново гориво отделя с около 34% по-малко сажди, в сравнение с настоящите стандарти. Това е важно, защото саждите играят ключова роля във формирането на инверсионните следи на самолетите, които засилват затоплящия ефект от въглеродния диоксид, излизащ от двигателите.

Екипът от учени планира да увеличи производството и да тества новото гориво със самолети на Southwest Airlines през 2023 г.

Вижте още

Индиец, французойка и американец с Нобел за икономика

ivan

Щат в Америка примамва жители с 10 000 долара бонуси

Теменужка Петкова трябва да информира депутатите за топлоснабдяването в страната

ivan

Напишете коментар