Invest Build Media
Имоти и строителство

Ще се въвежда нов режим за зелените площи между блоковете в София

В зелените площи в междублоковите пространства на София занапред да се разрешава само строителство на детски площадки и подземни гаражи. Това предвижда проект за промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, който предстои да бъде одобрен от Министерския съвет.

Досега озеленените площи в жилищните комплекси не бяха отделно урегулирани и попадаха под един и същ режим с парковете и обособените градини, въпреки принципната им разлика, се мотивират вносителите. През лятото жители на столичния жк „Младост“ протестираха срещу застрояване на зелени междублокови пространства, което доведе до оставката на кмета на района.

Сега в предложените промени е указано, че в междублоковите пространства, урегулирани като зелени площи за широко обществено ползване с плановете за преструктуриране на жилищните комплекси, се допуска изграждане на площадки за игра и на подземни гаражи. Подземни гаражи ще може да се строят, само когато инвестиционният проект предвижда озеленяване върху цялата площ над гаража, включително с висока дървесна растителност.

Проектът разширява възможностите за застрояване в големите паркове в София. Досега законът предвиждаше да се допуска изграждане на кафенета, църква, трафопост и тоалетна, а сега е добавено и „както и съоръжения за дейности, свързани с отдиха“. Остава разпоредбата, че в паркове с площ под 1 хектар застрояване не се допуска.

Друга промяна предвижда зоните, на които ще се допуска изграждане на небостъргачи (сгради с височина над 50 метра) да се одобряват от Столичния общински съвет. За строителството на големите сгради – с разгъната застроена площ над 20 хил. кв. м, ще се изисква предварително доказателство за транспортната обезпеченост. За целта с инвестиционния проект ще се представят анализ и симулация на транспортното обслужване, където ще бъде отчетен съществуващият и бъдещият трафик.

Предложено е Столичният общински съвет да може да определя максимално допустими показатели за височина, плътност и интензивност на застрояването в дадени зони. За целта ще е необходимо квалифицирано мнозинство. Общинският съвет ще може също така да определя зони с София без рекламни елементи или преместваеми обекти, както и да определя количеството им на местата, на които ще позволи разполагането им.

Проектът въвежда глоба за собствениците, които премахват или са премахнали строеж без план за безопасност и здраве и за управление на строителните отпадъци. Предвидено е санкцията за физически лица да бъде от 500 до 20 хил. лева, а за юридически лица и на еднолични търговци – от 1000 до 50 хил. лева.

Вижте още

180 хил. дневно глоба ще плаща строител заради лошия ремонт на градинката на СУ

ivan

За 17 дни направиха офис на 3D-принтер в Дубай

admin

Шест тунела по магистралите Хемус, Тракия и Люлин се нуждаят от основен ремонт

ivan

Напишете коментар