Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

От наносателити до карго полети: Инновациите, които правят България глобален играч

Пловдив, 13 септември 2023 г. – Министърът на икономиката и индустрията, г-н Богдан Богданов, подчерта неотложния приоритет за развитие и насърчаване на Международния панаир в Пловдив, като върховният събитие, което ще подкрепи икономическия растеж на страната. Той изрази този ангажимент по време на официалното откриване на 77-ото издание на Пловдивския панаир, където присъства и заместник-министър Ивайло Шотев.

Икономическият министър подчерта значението на този форум като ключов фактор за укрепване на икономиката на България. Той сподели, че страната се стреми към привличането на все по-много иновативни компании и инвеститори и посочи, че през последната година България успешно се представи като привлекателно място за инвестиции.

Според данни на Българска народна банка, преките чуждестранни инвестиции в страната нараснаха с над 90% от началото на годината, а българската икономика се разраства с близо 2%, дори в условията на предизвикателна обстановка. Все повече нови компании се ориентират към България като потенциална инвестиционна дестинация. Министър Богданов се гордее с постиженията на страната в управлението на бюджетния дефицит, който е под 3%, което е ключово изискване и приоритет за признаването на България като част от еврозоната.

Откривайки Пловдивския панаир, министър Богданов заяви, че приоритетът на правителството е ускоряването на процеса за влизане на България в Шенгенското пространство до края на текущата година. Той подчерта, че членството в Шенген е важно не само за България, но и за стабилността в региона.

На откриването на 77-ия Пловдивски панаир, министър Богданов акцентира върху фокуса на тазгодишното издание – високите технологии и иновациите. Това демонстрира, че България предоставя ефективни условия за работа и благоприятни данъчни стимули на компаниите. Той подчерта значението на експертите в страната, които разработват бъдещи иновации.

Министър Богданов сподели два ключови иновативни проекта, свързани с България. Първият проект се отнася до разработването на система от наносателити, предоставящи платформа за иновации, свързани с превенцията на бедствия и аварии, сигурност и мониторинг на трафика. Вторият проект е свързан с автономни карго полети и представлява първата в Европа българска компания, която получи одобрение за такива полети, предвидени да започнат през тази година от Гърция.

В заключение, министър Богданов завърши с уверението, че бизнесът винаги ще намери подкрепа от страна на българските институции, включително Министерството на икономиката и индустрията, за проектите, които се стреми да реализира в България.

Вижте още

Евростат: 70% от жителите на София харесват живота си в града

ivan

Очакват зачестяване на нелоялните търговски практики по празниците

ivan

Отчитат ръст в продажбите на нови автомобили в Еевросъюза през първото полугодие

ivan

Напишете коментар