Invest Build Media
Архитектура и Дизайн Бизнес и Инвестиции Имоти и строителство

АДФИ разкрива сериозни нарушения в обществени поръчки на Столична община

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2021 г., половината от проверените обществени поръчки на Столична община за ремонт на централната градска зона съдържат сериозни нарушения, както и индикатори за измама, според Агенцията за Държавна Финансова Инспекция (АДФИ). Подробности за нарушенията и индикаторите за измама са предоставени след проверка, възложена от министъра на финансите.

Процедурите и договорите се отнасят до Централна градска част на София, включваща обновление на обекти като площад „Народно събрание“, булевард „Цар Освободител“, площад „Васил Левски“ и други значими зони в столицата. Седемте договора и шестте процедури бяха проверени от АДФИ, като в трите от тях бяха установени сериозни нарушения.

Подробности за проверката показват, че в някои процедури са нарушавани правилата за оценка и конкурентност, което довело до сключването на договор за строителство на стойност около 20 милиона лева. В друга процедура, при избор на строителен надзор, трима участници бяха отстранени без адекватни обяснения, а в трета процедура участвали фирми, предлагащи аналогични решения, но само един участник бил допуснат, като АДФИ установи индикатор за измама.

Също така, проверката на изпълнението на седемте договора разкрива нарушения в четири от тях. Например, някои от договорите на стойност около 22 милиона лева не предвиждат защита на финансовите интереси на възложителя. В други случаи, не е предоставена гаранция за авансово преведените средства, и една фирма получила дължим аванс в размер на 2,5 милиона лева четири месеца след изтичане срока на банковата гаранция за авансово преведени средства.

АДФИ също така откри забава от страна на изпълнителя в рамките на един договор, съответстващ на проект по програма „Региони в Растеж“ и реши да удържи неустойка при окончателното разплащане.

Вижте още

Повишаване на цените на употребяваните автомобили

Кораб за маркиране на Дунав строят във Варна

ivan

Лозовите масиви в България се увеличават всяка година

ivan

Напишете коментар