Invest Build Media
Туризъм и Екология

По-човешко отношение към свинете и подкрепа за земеделския сектор

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ, насочена към реализирането на доброволни ангажименти за хуманно отношение към свинете в периода от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2029 г. Общият бюджет за този период ще бъде ограничен до 250 милиона лева с цел подкрепа на земеделски стопани, които доброволно се ангажират с практики, надхвърлящи стандартите за хуманно отношение при отглеждането на свинете, съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието и храните.

Един от ключовите критерии за получаване на тази помощ е, че земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №3 от 1999 г. относно създаването и поддържането на регистър на земеделските стопани.

Годишният размер на помощта, условията и сроковете за получаване на нея ще бъдат определени чрез решение на Управителния съвет на Държавния фонд „Земеделие“.

През изминалата седмица министърът на земеделието и храните, Кирил Вътев, проведе среща с европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните, Стела Кириакиду. Темите на разговор бяха посветени на борбата с Африканската чума по свинете, хуманното отношение към животните и устойчивата употреба на продукти за растителна защита. По отношение на хуманното отношение към животните, от Министерството на земеделието и храните съобщиха, че текущите предложения на Европейската комисия за изменение на законодателството в областта на хуманното отношение към животните са актуални за обсъждане в сектора на „Животновъдство“.

Експертите, участващи в срещата, изразиха мнението си, че следва да бъдат въведени еквивалентни стандарти и върху вноса на животински продукти от трети страни, които да са свързани с начина на отглеждане на животните. Те подчертаха необходимостта от компенсации за фермерите и дълги преходни периоди, предоставяйки време за адаптация към новите правила.

Вижте още

Словения включи България в „червения списък“ за пътувания

viktoria

Френските туристи се завръщат към България през лятото

ivan

Три красиви градчета в Латвия, които да посетите

leni

Напишете коментар