Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

От утре преобразяване на пазара с ниски цени: Инициатива ‘Достъпно за вас’

От  утре (15 ноември) стартира инициативата „Достъпно за вас“, предприета от Министерството на икономиката и индустрията, в сътрудничество със заинтересованите страни, които вече са подписали Декларация за партньорство.

Целта на инициативата е постоянно да осигури ниски цени на хранителни продукти от първа необходимост за българските потребители. Този проект ще бъде реализиран поетапно в сътрудничество с търговски вериги, доброволно се включващи в условията на инициативата.

Кампанията предвижда предоставянето на седем групи от продукти, които образуват малка потребителска кошница, отговарящи на стандартните изисквания за качество и включващи всички необходими продукти за разнообразно хранене.

Първоначално, кампанията ще се фокусира върху поне 50 продукта от малката потребителска кошница, като най-малко 16 от тях трябва да бъдат маркирани с логото на инициативата. Министерството на икономиката се основава на пазарните механизми и свободната конкуренция, като се стреми към по-добри цени за българските потребители чрез доброволно партньорство между държавата и бизнеса.

За повишаване на информираността на потребителите, всеки търговски обект, участващ в кампанията, ще използва логото на инициативата „Достъпно за вас“, което ще бъде разположено близо до предлаганите продукти през съответната седмица.

Всяка седмица търговските вериги, участващи в инициативата, ще предлагат храни с възможно най-ниски цени от различни категории като хляб и зърнени храни, варива, месо и месни продукти, млечни продукти, яйца, плодове и зеленчуци, животински и растителни масла и мазнини. Информацията за продуктите от седмицата ще бъде представена в брошурите на веригите и в техните дигитални издания.

Министерството на икономиката продължава разговорите с потенциални партньори, които желаят да се включат в кампанията, с цел да достигне до потребителите във всеки регион.

Кампанията не цели да засяга производителите или дистрибуторите на по-ниско ниво във веригата на доставките, а напротив – подпомага търговските вериги да работят по-тясно с тях. Инициативата „Достъпно за вас“ е в съответствие с механизма на „Зеления документ“ на Европейската комисия за най-добри практики във веригата на доставките за хранителни продукти.

На седмична база в Министерството на икономиката и индустрията ще се прави анализ за следене на динамиката на цените. В близко бъдеще, чрез специална платформа на уебсайта на министерството, потребителите ще могат да избират продукти, които са им подходящи, и да видят къде могат да ги закупят.

Инициативата „Достъпно за вас“ се стреми да осигури информираност на потребителите и достъпност до основни хранителни продукти от малката потребителска кошница, като предоставя възможността за закупуване на тези продукти на възможно най-ниски цени, като се базира на принципите на конкурентност и без вреда за останалите участници в икономическите отношения.

Вижте още

Иновативни проекти за 40 млн. лв. ще помагат на българската икономика

ivan

Български икономист: Моторите на растежа у нас не са запалени

ivan

Капш Трафик Солюшънс ще изгражда тол-системата на България за 150 млн. лева

ivan

Напишете коментар