Invest Build Media
Бизнес и Инвестиции

100 предприятия в България придобиват финансиране за дигитална трансформация

Стоте социални предприятия в България ще бъдат подкрепени във възстановяването и устойчивостта на техните работни процеси чрез нов проект на Министерството на труда и социалната политика. Шест Центъра за социална икономика и интеграция в различни региони вече бяха установени в страната, съобщи координаторът на бургаския център, Марина Дичева.

Основната задача на тези центрове е да консултират и регистрират социалните предприятия в общия регистър, който ще бъде представен чрез онлайн платформа. Критериите за включване в регистъра включват заети лица от девет различни целеви групи, включително хора, изтърпели наказания, лица с увреждания и бежанци с временна закрила или хуманитарен статут.

В бургаския Център за социална икономика и интеграция работят петима специалисти, с планове за наемане на още двама, които ще предоставят обслужване и консултации на предприятията в цялата страна. До момента, две предприятия са вече регистрирани в центъра, а трето е в процес на одобрение.

Регистрираните социални предприятия ще имат възможност да получат финансиране за разнообразни проекти чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Тези проекти могат включват внедряване на системи за управление на складовите наличности, създаване на онлайн платформи за продажба, закупуване на нова техника и други. Важността на единен регистър се подчертава, като това ще допринесе за развитието и разширяването на социалните предприятия чрез предоставяне на повече информация за възможностите за финансиране.

Вижте още

Проекти в София ще бъдат финансирани с пари от приватизацията на Общинска банка

ivan

Защо в България е толкова лесно да ни следят и подслушват?

КНСБ поиска допълнителни 991 милиона лева за заплати в бюджет 2019

ivan

Напишете коментар